Obert el termini per sol·licitar les beques de menjador escolar per al curs 2022-2023

Última revisió 02-06-2022 10:13
31/05/2022

Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de juny telemàticament o en persona a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha obert el termini per presentar sol·licituds de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2022-2023. La prestació té com a objectiu ajudar a l’escolarització dels nens i nenes de la comarca que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria i als quals no els hi correspon la gratuïtat del servei de menjador escolar.

El termini de presentació de sol·licituds ja es troba actiu i finalitzarà el 15 de juny. Les sol·licituds d’ajuts s’han de presentar telemàticament o en persona a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès entregant la documentació necessària i els impresos corresponents degudament emplenats. Al web del Consell Comarcal hi trobareu tota la informació. Per qualsevol dubte i/o aclariment, podeu trucar al telèfon 93 842 20 16.

Qui pot demanar la beca?

Els ajuts van destinats a totes aquelles famílies empadronades al municipi que tinguin infants escolaritzats als nivells d’educació infantil, primària i ESO, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, que compleixin els requisits marcats a les bases reguladors de la convocatòria i que no hagin sol·licitat els mateixos ajuts a d’altres administracions públiques.

Quin és el llindar econòmic per obtenir l’ajut?

Els ingressos dels membres de la unitat familiar no poden superar la suma dels imports següents:

  • Primer adult (sustentador/a principal): 11.365,60 €.
  • Segon adult (sustentador/a principal) 5.682,80 €.
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.841,40 €
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 € (inclòs l’alumne/s per a qui es demana l’ajut)

Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, no superar el llindar de renda de 2,5vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.

Quina és la quantitat de l’ajut que poden obtenir els meus fills/es?

S’atorguen ajuts del 70% o el 100% sobre 6,33€/dia que és l’import màxim establert pel Departament d’Educació pel curs 2022-2023. El percentatge d’ajut atorgat s’estableix en funció dels ingressos de la unitat familiar, criteris socials i criteris familiars.

Si el preu del servei de menjador és inferior a 6,33€/dia, el percentatge de l’ajut atorgat s’aplica sobre el preu específic del Servei de menjador de cada centre escolar.