L'Ajuntament de la Roca del Vallès impulsa la redacció del Pla Local d'Habitatge

Última revisió 05-05-2022 13:07
05/05/2022

El consistori ha iniciat els treballs previs per la redacció d’aquest document estratègic, que ha de permetre tenir una fotografia actualitzada de l’estat de l’habitatge al municipi i poder establir línies de treball i polítiques públiques per encarar el futur.

L’Ajuntament de de la Roca del Vallès impulsa el procés de redacció d’un Pla Local d’Habitatge, el qual ha de permetre elaborar una diagnosi sobre la situació real de l’habitatge al municipi. D’aquesta manera, es vol conèixer al detall els recursos residencials existents, les necessitats reals per part de la ciutadania i també els recursos externs, a través d’ajuts que facilitin l’accés a l’habitatge.

Volem garantir l’accés a l’habitatge digne de la ciutadania en la mesura de les nostres possibilitats”, explica el regidor d’Habitatge, Xavier del Villar, qui afegeix: “Volem saber les oportunitats que tenim per intercedir en aquest àmbit, i aquest document serà clau per traçar les línies del futur i oferir polítiques públiques a la ciutadania”.

La redacció del PLH està compost de tres parts: la primera d’anàlisi i diagnosi; la segona, determinació del pla d’acció (objectius, estratègies i propostes d’actuacions); i la tercera de tramitació. Ja s’ha començat a treballar el document de diagnosi, que ha d’esdevenir clau per detectar els punts forts i febles, les oportunitats i amenaces de l’estat de l’habitatge a la Roca del Vallès.

Tot el procés també ha d’incloure una part participativa, que ha de permetre conèixer de primera mà la realitat ciutadana envers les necessitats reals que tenen les roqueroles i roquerols per poder accedir al parc d’habitatges actual. S’informarà adequadament de tot el procés per garantir la participació del veïnat en aquest procés.