Les actuacions s'han fet seguint els programes de prevenció d’incendis forestals de la Roca del Vallès i de la Diputació de Barcelona

">

L'Ajuntament arranja set camins forestals per reduir el risc d'inici i facilitar l'extinció del foc

Última revisió 02-02-2024 19:56
17/11/2023

Les actuacions s'han fet seguint els programes de prevenció d’incendis forestals de la Roca del Vallès i de la Diputació de Barcelona

L'Ajuntament de la Roca del Vallès ha arranjat durant el 2023 set camins del municipi, seguint el Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 2022 – 2027 i el Programa d’infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals (PPI) de la Diputació de Barcelona. Aquest dimecres, 15 de novembre, un tècnic de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació va comprovar les actuacions. L’objectiu de les millores és reduir el risc d’inici, la propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l’extinció.  
 
Els camins rehabilitats el 2023 a la Roca del Vallès són: 

  • Camí del turó de Riudemeia - Cal Rajoler. 
  • Camí del turó de Riudemeia. 
  • Camí de Can Poc a Can Mates. 
  • Camí de Can Companys de Baix, fins a la plana de l'Espinal. 
  • Camí que uneix la ctra. BV-5105 amb el turó de la Simona. 
  • Camí de Can Poc a Can Mates 
  • Camí del turó de Riudemeia - Can Lledó 

Les actuacions han consistit en la millora de les plataformes dels camins i en la desbrossada dels mateixos. En les instruccions de la Diputació s’especifica que la part transitable del camí de tenir una amplada mínima de 3,5 a 4 metres, la vorera ha de mesurar d'1 a 1,5 metres, i no ha de tenir vegetació. També que el camí no ha de superar el 8% de pendent, excepte en alguns trams, i detalla com han de ser els talussos, els terraplens, les trenques o les corbes.  
 
El regidor de Medi Ambient i Pagesia, Raúl Cano, ha destacat “la importància de la prevenció, en un moment com l’actual de sequera, augment de la temperatura i incendis forestals més violents”. El regidor de Medi Ambient ha apuntat que esdevé necessari “preparar els camins forestals perquè els bombers actuïn ràpidament en les emergències”. Per aquestes raons, ha assenyalat Cano, “el govern continua aplicant el Pla municipal de prevenció d'incendis 2022 – 2027, on es contemplen actuacions d'arranjament de camins com aquests set que la Diputació acaba de comprovar”. 

Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 2022 – 2027 

El Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Roca del Vallès és un document que defineix la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció, i la xarxa de punts d’aigua per bastir els equips d’extinció. El Pla recull informació sobre els models de combustible, els equipaments i infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi. El Pla també determina les accions que s’han de realitzar per reduir el perill; defineix el cost i estableix un calendari d’execució.