El servei està ubicat al Centre Cultural de la Roca, i té com a missió millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones, així com donar suport al teixit empresarial roquerol.

">

El Servei Local d'Ocupació ajuda a trobar feina a 265 veïns i veïnes

Última revisió 25-01-2023 15:34
25/01/2023

El servei està ubicat al Centre Cultural de la Roca, i té com a missió millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones, així com donar suport al teixit empresarial roquerol.

El Servei Local d’Ocupació ha fet un balanç positiu de les actuacions dutes a terme durant l’any 2022. Hi ha dades molt positives: 265 persones (52% de persones inscrites al SLO) han trobat feina al llarg del 2022. A més, 101 persones s’han donat d’alta al servei per poder accedir a orientacions ocupacionals i acadèmiques, formacions, entre d’altres. Pel que fa a empreses, un total de 268 es troben vinculades a la borsa de treball del SLO i s’han gestionat 134 ofertes de feina al llarg de l’any.

S’està treballant de manera magnífica, el servei ha anat evolucionant i actualment ofereix programes de molta qualitat”, ha explicat el regidor d’Inserció Laboral, Daniel Valls. “Animem a totes les persones que es trobin en la situació de buscar feina que s’acostin al servei”, ha afegit.

Sessions grupals i Formacions del SLO

A nivell formatiu, s’han realitzat fins a 12 sessions grupals orientades a la recerca de feina, que han comptat amb la participació de 64 persones. En aquestes sessions, s’han tractat temes com la millora de l’ocupabilitat, l’alfabetització digital, com fer un currículum personal o com superar una entrevista de feina. També s’han realitzat tallers relacionats amb la recerca de feina a l’Administració Pública, l’ús de Linkedin per l’establiment d’una xarxa de contactes.

A més, amb la col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental s’han realitzat 7 tallers grupals de digitalització per les persones usuàries (IdCat Mòbil, creació de correu electrònic, app’s per videotrucades, el núvol digital....). Per últim, s’ha col·laborat amb una empresa important del municipi per impartir un taller sobre els processos de selecció des de la visió de l’empresa, al qual van assistir 13 persones.

Volem destacar que aquest anys s’han programat tres formacions tècniques professionalitzadores, amb les quals les persones han obtingut una acreditació oficial que els aporta valor per accedir al mercat laboral. Aquestes formacions  han estat: Gestió Integral de l’Empresa: SAP (70 hores), Curs de Carretoner (8 hores) i Habilitats comunicatives en el servei d’atenció al client, consumidor, usuari (20 hores).

Acompanyament Plans d’Ocupació

El SLO ha participat duran totes les fases del procés d’acompanyament de 15 persones que des de març de 2022 i, fins a l’actualitat, han estat contractades a través d’un Pla d’Ocupació Municipal.

Aquest acompanyament s’ha portat a terme mitjançant diferents sessions grupals al llarg de l’any, en aquestes s’ha treballat la millora de les competències, orientació formativa, l’anàlisi del currículum vitae, la preparació de processos de selecció, així com orientacions individuals per definir l’objectiu professional.

Club de Feina

Tots els dijous en horari de 09:30h a 12h s’ofereix el Club de Feina. Es tracta d’un espai on les persones que es troben en recerca de feina poden disposar de recursos informàtics i connexió a Internet, així com amb el suport de personal tècnic qualificat que els acompanya i dona suport durant tota la sessió.

Durant l’any 2022 s’han portat a terme 33 sessions del Club de Feina amb un total de 71 assistències.

Què és el Servei Local d’Ocupació

El Servei Local d’Ocupació de La Roca del Vallès és un servei ubicat al Centre Cultural, que té com a missió millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones, així com donar suport al teixit empresarial roquerol.

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ofereix formació gratuïta i professionalitzadora, orientació i acompanyament durant el procés de recerca de feina i un servei d’intermediació entre les empreses que proporcionen ofertes de treball i les persones en situació de recerca activa o de millora de feina.

Contacte

  • Centre Cultural c/Lope de Vega 10 - 08430 La Roca del Vallès
  • Telèfon: 93 842 44 61
  • Adreça electrònica: slo@laroca.cat / empresa@laroca.cat
  • Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i dimecres de 15 a 18h.
  • Servei Club de Feina: Dijous de 9:30h a 12h (No cal cita prèvia)