Consulta els horaris de la deixalleria per aquest estiu

Última revisió 02-07-2021 11:38
02/07/2021

Obrirà els dimarts de 16 a 19 h i de dimecres a diumenge de 8 a 14 h.

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha informat dels horaris d'obertura de les deixalleries durant els mesos de juliol i agost. En el cas de la Roca del Vallès l’equipament obrirà els dimarts de 16 a 19 h i de dimecres a diumenge de 8 a 14 h. El dilluns estarà tancada.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Bacardit, ha explicat que “és molt important que la ciutadania faci servir aquest servei de qualitat, que permet que els veïns i veïnes separin correctament els residus i mantinguem un municipi net i ordenat”.

La deixalleria de la Roca del Vallès és un centre de recepció de residus que, com a norma general, no es poden dipositar als contenidors que hi ha als carrers i places, com poden ser els residus voluminosos o especials que necessiten un tractament. En el darrer any la van fer servir 6.700 usuaris, que hi van dipositar 978 tones de residus, la gran majoria runa. Cada any, però, la deixalleria va perdent usuaris, fet negatiu ja que es tracta d’un servei imprescindible per mantenir el municipi net. Així, l’Ajuntament el vol donar a conèixer i facilitar tota la informació possible sobre el seu ús. Per complir amb les mesures sanitàries, actualment l’aforament és limitat i cal accedir a l’equipament amb mascareta.

Qui pot utilitzar el servei?

Tots els habitants i empreses de la Roca del Vallès. La ciutadania el pot fer servir sense cost, mentre que les empreses han de pagar un preu públic per dipositar alguns tipus concrets de residus. Les persones i empreses de fora del municipi que en vulguin fer ús també hauran de satisfer aquest preu públic.

Quins residus s’hi poden portar? 

Residus no especials

- Envasos de vidre

- Vidre pla

- Envasos lleugers

- Roba

- Paper i cartró

- Runa

- Voluminosos

- Fusta

- Poda

- Ferralla

- Matalassos

- Ampolles de cava

- Càpsules de cafè d’alumini i de plàstic

- CDs i DVDs

- Oli vegetal (cuina)

- Pneumàtics

- Metalls sense ferro (perfil d’alumini, coure, estany...)

- Cable de coure

Residus especials en petites quantitats (REPQ):

- Àcids (salfumant, líquid de bateries, desincrustant...)

- Gasos en envàs a pressió (aerosols, esprais, extintors...)

- Bases (productes de netejar el terra i vidres, llevataques, amoníac, ...)

- Sòlids i pastosos (pintures, coles, vernissos...)

- Bateries

- Productes comburents (peròxids, aigua oxigenada, clor de piscina...)

- Cosmètics i medicaments

- Dissolvents halogenats i no halogenats

- Envasos bruts de substàncies perilloses

- Fitosanitaris (herbicides, insecticides...)

- Tóners, cartrutxos de tinta

- Reactius de laboratori (termòmetres, productes no identificats, ...)

- Piles i acumuladors

- Olis contaminats

- Filtres d’oli

- Xeringues, agulles i punxants

- Radiografies

Altres residus especials:

- Fluorescents, bombetes i làmpades

- Fibrociment (restes embalades, planxes, canonades...)

- Oli mineral

- Piles i acumuladors

Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

- Aparells que poden contenir CFC (neveres, aire acondicionat...)

- Aparells electrònics grans (cuines, rentadores,...)

- Aparells electrònics petits (torradora, cafetera, ...)

- Aparells informàtics i mòbils (ordinadors, mòbils, tablet...)

- Monitors i pantalles (TV, pantalles, ...)

Servei de recollida de voluminosos

L’Ajuntament de La Roca del Vallès ofereix als veïns un servei de recollida de residus voluminosos. Amb aquest servei, que és gratuït per a tots els ciutadans del municipi, es permet resoldre situacions en les quals a causa del volum o les característiques dels trastos, és difícil traslladar aquests objectes a la deixalleria. 

Qualsevol veí que necessiti llençar mobles o trastos diversos com matalassos, electrodomèstics, sofàs, fustes o vidres, pot demanar-ne la recollida trucant al 93 843 93 11 i l’empresa encarregada li demanarà les dades necessàries per efectuar el servei.

cartell de les deixalleries comarcals
cartell de les deixalleries comarcals