Aprovats el conveni de col·laboració i el projecte de millora de l'accessibilitat i la senyalització del carrer Veneçuela

Última revisió 30-07-2021 14:27
30/07/2021

El Ple municipal ha aprovat el projecte de millora del carrer Veneçuela, una de les accions acordades amb l’Ajuntament de Granollers, per intervenir a curt termini en aquesta via que compartim ambdós municipis. En concret el projecte contempla adaptar els passos de vianants a la normativa d’accessibilitat vigent, renovar i millorar la senyalització horitzontal i vertical per ordenar l’espai de vehicles i vianants, i incorporar un carril bici a ambdós costats del vial.

El regidor d’Urbanisme, Xavier del Villar, ha explicat: “Aquest projecte reflexa les inquietuds i necessitats reclamades pel veïnat des de fa molts anys, sobretot en termes de seguretat i accessibilitat. És la primera actuació que afrontarem, amb el compromís a l’horitzó d’una transformació més profunda i ambiciosa del carrer”.

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte va des del passatge de Can Tàpies i el carrer Girona i s’actua en les dues voreres i la calçada. La proposta ordenarà els espais destinats a vehicles, vianants i bicicletes, així com també adaptar els passos de vianants a la normativa vigent, ja que actualment no estan adaptats, i per tant el carrer presenta dificultats de moviment per als vianants.

El projecte també pretén ordenar les zones destinades a aparcament en filera, conjuntament amb tots els guals de vehicles existents, ja que en aquest carrer hi ha molts guals privats, que fa que es generin alguns espais entre guals que són aprofitats per aparcar-hi, i que dificulten a posteriori l’entrada i sortida dels vehicles als habitatges.

Reducció de la velocitat

Així, el carrer Veneçuela passarà de tenir els quatre carrils actuals – dos per cada sentit de circulació - a dos carrils centrals circulació, un per cada sentit, amb una amplada de 3m cada un d’ells, reduint així a la meitat l’amplada actual, per tal de delimitar l’espai del vehicle i reduir així les velocitats dels mateixos. Aquests dos carrils aniran separats en el seu eix per una doble línia continua i una alineació de pilones, per tal de donar més seguretat i així impedir infraccions i girs perillosos dels vehicles.

Nou carril bici

A tocar de l’actual bordó, als dos costats del vial, es crearà un nou carril bici de 1,5m d’amplada al llarg de tot l’àmbit d’actuació. D’aquesta manera s’aconsegueix tenir el trànsit tant de vehicles com de persones endreçat. Els vehicles a motor tindran el seu espai de circulació a la part central del carrer, les bicicletes i patinets podran fer-ho al costat de la vorera, protegits per la fila d’aparcaments, i els vianants ho faran amb seguretat per les voreres.

Aparcaments en filera

Entre el carril de circulació i el carril bici, es farà una franja d’aparcament en filera, on també es marcarà amb senyalització horitzontal groga tots els guals de vehicles existents, deixant 1,60m a banda i banda de cada gual també marcat amb una illeta groga, perquè els vehicles no hi estacionin. En aquesta franja també s’hi proposa aparcament per motos i la ubicació de les bateries de contenidors.

Guals per accedir a les voreres

Pel que fa a les millores en l’accessibilitat, se suprimiran les barreres arquitectòniques en totes les cruïlles existents ja que actualment els bordons no estan deprimits. Per tant, s’executaran guals de vianants de 3m d’amplada en les cruïlles del carrer Veneçuela, així com també en els carrers que arriben al propi carrer Veneçuela, com són el carrer Cingles de Bertí en el terme municipal de Granollers, i els carrers Barcelona i Josep Torelló, en el terme municipal de la Roca del Vallès.

Actuació amb el consens veïnal

Realitzats els treballs de planificació i esbós d’aquesta actuació per ambdós ajuntaments, la regidoria d’urbanisme conjuntament amb la de participació ciutadana van mantenir una reunió amb representants de l’Associació de Veïns de la Torreta, i posteriorment amb veïnat que viu al propi carrer, per tal d’explicar aquesta intervenció i copsar les seves opinions i propostes.
És així que, d’aquestes reunions s’han incorporat millores, com la de crear dos passos de vianants inexistents a dia d’avui, un al carrer Barcelona, i l’altra al carrer Girona. D’aquesta manera, es podrà creuar amb seguretat aquests dos carrers i arribar fins a la zona del tanatori, sense haver de passar per la calçada, amb el perill que això suposa per a les persones que passen per allà caminant.

Imatge actual del carrer de Veneçuela
Imatge actual del carrer de Veneçuela