Ple ordinari 28 setembre 2023

Sessió plenària ordinària 28 de setembre de 2023

 

ORDRE DEL DIA

A.- Assumptes de tràmit

     A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària extraordinària de 17 de juny de 2023, de constitució de l’Ajuntament pel mandat 2023-2027.

     A.2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària extraordinària de 27 de juny de 2023, del sorteig meses electorals eleccions generals 2023.

     A.3. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària extraordinària de 13 de juliol de 2023, del cartipàs municipal.

     A.4. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària extraordinària i urgent de 26 de juliol de 2023.

 

B.- Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Serveis Centrals

     Regidoria de Serveis Jurídics

     B.1- Aprovació de l’adhesió inicial al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret de la demarcació de Barcelona.

     Regidoria de Serveis Econòmics

     B.2-  Aprovació de la modificació pressupostària, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

 

C.- Control Gestió municipal

     C.1-  Dació de compte de l’Informe de Tresoreria i Intervenció del Període Mig de Pagament i Morositat – 1T 2023.

     C.2-  Dació de compte de de l’Informe de Tresoreria i Intervenció del Període Mig de Pagament i Morositat – 2T 2023.

     C.3-  Resolucions d’Alcaldia

     C.4-  Informacions d’Alcaldia

     C.5-  Precs i preguntes

28/09/2023
Hora inici 20:00
Sala de Plens Ajuntament
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-09-2023 08:54