Ple ordinari 24 novembre 2022

Sessió plenària ordinària 24 de novembre de 2022
 

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit

A.1-  Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 29 de setembre de 2022.

A.2-  Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària extraordinària de 27 d’octubre de 2022.

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1-   Aprovació de la xifra oficial de població a data 1 de gener 2022

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.2-  Aprovació modificació del Text refós dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera 2022

 

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.3-  Aprovació definitiva de la modificació del projecte d’establiment d’un servei local de Servei Públic “Centres de la Gent Gran” i del seu reglament regulador.

 

C) Control Gestió municipal

C.1- Dació de compte de l’Informe de Tresoreria i Intervenció del Període Mig de Pagament i Morositat – 3T 2022

C.2- Dació de compte de l’Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdit Factures Compte 5550

C.3-  Resolucions d’Alcaldia

C.4-  Informacions d’Alcaldia

C.5-  Precs i preguntes

24/11/2022
Hora inici 20:00
Sala de Plens Ajuntament
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-11-2022 18:49