PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

ORDRE DEL DIA

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

A1- Aprovació de la primera modificació PER CAUSES IMPREVISTES (205c) LCSP) del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol de la Roca del Vallès – LOT 1 I 2

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

A2- Aprovació modificació del servei públic i del Reglament dels Centres de la Gent Gran

ORDRE DEL DIA

 

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

A1- Aprovació de la primera modificació PER CAUSES IMPREVISTES (205c) LCSP) del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol de la Roca del Vallès – LOT 1 I 2

 

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

A2- Aprovació modificació del servei públic i del Reglament dels Centres de la Gent Gran

08/09/2022
Hora inici 20:00
Sala de Plens Ajuntament de La Roca del V.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-09-2022 08:30