El Consell Comarcal i Caixabank impulsen aquest suport econòmic per pal·liar els efectes de la Covid-19.

">

Noves ajudes per les microempreses i autònoms del Vallès Oriental

Última revisió 03-12-2020 12:56
03/12/2020

El Consell Comarcal i Caixabank impulsen aquest suport econòmic per pal·liar els efectes de la Covid-19.

Una de les accions que recull el Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental és el d’oferir suport al teixit productiu de la comarca per afavorir la reactivació econòmica. Així, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va signar un conveni amb Caixabank per obrir una línia de finançament accessible a autònoms, emprenedors i empreses petites. Es tracta de microcrèdits amb condicions força favorables.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros, finançament màxim fins al 100%, tipus fix del 5,9 sense garantia real, termini amortització 6 anys, carència 6 mesos i fins al 20% del crèdit es pot destinar a circulant. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat del Consell Comarcal.

 A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank també posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Les condicions d’aquesta addenda són en operacions fins el 31 de desembre de 2020, interès fix 3,9, carència d'un any, durada 6 anys i fins al 100% del crèdit es pot destinar a circulant.

Trobareu tota la informació i com presentar les sol·licituds aquí