La Generalitat mantindrà obert el termini fins el 18 de setembre amb la voluntat de contribuir a millorar el parc d’habitatges del país.

">

Nova convocatòria d'ajudes per la reforma d'immobles

Última revisió 27-07-2020 16:17
27/07/2020

La Generalitat mantindrà obert el termini fins el 18 de setembre amb la voluntat de contribuir a millorar el parc d’habitatges del país.

Les persones interessades en poder reformar el seu habitatge habitual tenen a disposició una nova convocatòria de subvencions, promoguda per la Generalitat. Es consideren actuacions subvencionables les que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici. L’estat de conservació de l’edifici ha d’estar considerat amb deficiències importants, greus o molt greus, segons un informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE).

Es pot sol·licitar la subvenció per obres ja iniciades, sempre que  aquestes no hagin finalitzatabans del 10 de juliol. Pels qui no les hagin iniciat, les obres han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció, que pot ser prorrogat com a màxim quatre mesos més, aportant la justificació motivada de la causa que n'impedeixi l'inici de les obres per causes alienes a la seva voluntat. El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 24 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

El termini per presentar les sol·licituds és fins el 18 de setembre. Per fer-ho, entreu al web de tràmits de la Generalitat i trobareu tot el procediment i la documentació relacionada. L’Oficina Comarcal d’Habitatge ofereix assessorament sobre aquestes línies i com fer els tràmits. Podeu contactar amb aquest servei a través d’aquest enllaç