Aquest subsidi vol pal·liar el fet que aquest col·lectiu no té dret a percebre la prestació d’atur, atès que no cotitza per la contingència de la pandèmia

">

Les treballadores de la llar que s'han quedat sense feina poden sol·licitar un ajut especial

Última revisió 20-05-2020 18:51
20/05/2020

Aquest subsidi vol pal·liar el fet que aquest col·lectiu no té dret a percebre la prestació d’atur, atès que no cotitza per la contingència de la pandèmia

Un dels col·lectius que han patit les conseqüències de l’estat d’alarma ha estat el de treballadors i treballadores de la llar, ja que el confinament ha fet que en molts casos no poguessin anar a treballar. Així, s’ha creat un ajut extraordinari per protegir a les persones que pertanyen al Sistema Especial per a Treballadores de la Llar i que a causa del COVID-19 se’ls ha extingit el contracte laboral o han deixat de prestar serveis total o parcialment.

El poden sol·licitar fins al mes següent que finalitzi l’estat d’alarma, i la quantia a percebre és el 70% de la base reguladora de l'activitat que hagués deixat de fer, sense poder superar el límit de 950€ (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. La durada del subsidi serà des que es va modificar el contracte de feina per la COVID-19 i fins a un mes després del final de l’estat d’alarma.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament al web del SEPE https://sede.sepe.gob.es; i també presencialment a qualsevol oficina d'assistència en matèria de registres o a les oficines de correus, dirigint-la a Unitat Subsidi Empleades Llar. Direcció General de Servei Públic d'Ocupació Estatal, Carrer Comtessa de Venadito 9, 28027-Madrid.