La Roca del Vallès aposta per la creació d'un espai per fomentar la biodiversitat a l'entrada de Can Borrell

Última revisió 07-08-2020 11:26
07/08/2020

Aquest nou concepte en la jardineria pública neix amb l'objectiu d’introduir àrees amb caràcter autòcton i natural dins les zones enjardinades.

La brigada de jardineria de la Roca del Vallès ha estat realitzant proves de sega a la zona de Can Borrell amb la intenció d'incloure espais per fomentar la biodiversitat en el manteniment de les zones semi intensives, és a dir, aquelles amb poca afluència de gent i sense reg. Sovint, a la primavera, espais com l’entrada de Can Borrell són segats en plena floració de plantes silvestres, una vegetació que dóna una visió agradable de l’entorn i un aspecte més ruderal del paisatge.

Els espais per fomentar la biodiversitat són illes de vegetació que es deixen sense segar durant un espai determinat de temps, sigui a la primavera o bé a l'estiu, i es localitzen dins les zones de manteniment semi intensives. Amb aquest fet es milloren aspectes com la biodiversitat dels espais públics, amb l’aparició sobtada de papallones o saltamartins, entre d'altres insectes que poden sentir-se atrets per les flors d'aquestes àrees. A més, aquests espais ajuden a donar refugi a insectes depredadors d’altres insectes que provoquen danys en jardineria. És el cas, per exemple, de les marietes, que depreden sobre el pugó que hi ha als arbres. Aquestes illes també propicien l'aparició de petits rèptils com sargantanes i més presència de diferents espècies d’ocells.

Conceptualment, doncs, es passa d’un espai pla a una àrea amb diferents volums, donant una sensació menys artificial on la ciutadania pot gaudir de diferents espècies vegetals i animals, connectant així amb l'entorn i la natura. El regidor d'Obres i Serveis, Albert Bassa, expressa que "els espais per fomentar la biodiversitat milloren l'entorn i són una clara aposta per la jardineria sostenible, un concepte que parteix d’una idea molt senzilla: fer parcs i jardins amb espècies adaptades al nostre medi i a les nostres condicions climàtiques".

En aquest cas concret del parc de l'entrada de Can Borrell, els serveis de jardineria de la Roca del Vallès han pogut constatar que diferents espècies de papallones han seguit alimentant-se de les plantes que han quedat en aquestes illes de vegetació, un fet que no s'hauria produït en cas d'haver segat tota la zona. L’escabiosa, l’amargot, la pastanaga borda i la masteguera són algunes de les espècies que sorgeixen en aquests espais en què els insectes també hi són presents.

Amb aquesta actuació, la primera d'una sèrie que es durà a terme en diferents punts del municipi, la Roca del Vallès introdueix aquest nou concepte en la jardineria pública, un model que ja s'ha incorporat amb èxit en altres municipis i indrets de Catalunya i arreu del món.

Parc de l'entrada de Can Borrell
Parc de l'entrada de Can Borrell