Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones titulars d’establiments comercials de la Roca del Vallès inscrits als registres municipals i que hagin hagut de cessar l'activitat dels seus comerços o hagin tingut pèrdues econòmiques a causa de la pandèmia. El termini de presentació de la sol·licitud normalitzada i la resta de documentació s’estendrà entre el 14 d’agost i el 2 de setembre.

">

El Ple de l'Ajuntament aprova una línia de subvencions dirigida al teixit comercial i empresarial local afectat per la Covid-19

Última revisió 13-08-2020 15:57
13/08/2020

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones titulars d’establiments comercials de la Roca del Vallès inscrits als registres municipals i que hagin hagut de cessar l'activitat dels seus comerços o hagin tingut pèrdues econòmiques a causa de la pandèmia. El termini de presentació de la sol·licitud normalitzada i la resta de documentació s’estendrà entre el 14 d’agost i el 2 de setembre.

El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, reunit en sessió ordinària el passat 23 de juliol, va aprovar per unanimitat les bases que permetran regular i fixar els criteris i condicions per a l’atorgament de subvencions a tots aquells establiments comercials i empresarials del municipi que hagin hagut de suspendre l’obertura del seu local i/o hagin experimentat pèrdues econòmiques importants a conseqüència de les mesures establertes per fer front a la Covid-19. En aquest sentit, l’atorgament d’aquests ajuts pretén assolir un objectiu d’interès social, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit empresarial local i reprendre l’activitat econòmica de la Roca del Vallès, que s’han vist alterats durant aquest període d'excepcionalitat.

Es pretén, així doncs, contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures adoptades per lluitar contra la propagació del coronavirus. La regidora de Comerç, Promoció Econòmica, Turisme i Consum, Raquel Vilardebó, defensa que "des de l’administració hem de ser capaços de protegir la nostra població i les nostres empreses i negocis amb un escut social i econòmic que els permeti garantir el seu benestar i reactivar la seva activitat amb les màximes garanties possibles un cop superada aquesta aturada forçosa”.

Amb aquesta nova línia de subvencions, l’Ajuntament continua reballant en l’adopció de mesures orientades a mitigar els efectes negatius de la crisi, mantenir el dinamisme i l’activitat del teixit productiu i evitar la pèrdua de llocs de treball. El pressupost destinat a la convocatòria és de 55.000 € i seran subvencionables dos conceptes de despeses. D’una banda, es cobrirà fins al 100% de la taxa d’escombraries corresponent al segon trimestre de 2020 d’allotjaments turístics, restaurants, bars i locals comercials no essencials que hagin estat obligats a tancar, sempre i quan compleixin amb els requisits generals de la convocatòria. D’altra banda, es prestaran ajuts per al manteniment de l’activitat comercial d’establiments que hagin vist fortament afectada la seva facturació o hagin hagut de tancar com a conseqüència de la pandèmia.

Les persones interessades a participar en la convocatòria podran fer-ho telemàticament a través del web municipal i han de disposar de certificat digital i tenir tota la documentació en format electrònic. El termini de presentació de les instàncies és de 20 dies naturals a partir d'aquest divendres 14 d'agost, l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Per conèixer més detalls sobre els terminis de presentació de sol·licituds, la documentació a aportar més enllà del formulari de sol·licitud normalitzat, els requisits i el procediment de concessió, així com de tota la informació relativa a la convocatòria, podeu consultar aquest enllaç.