Ple ordinari 28 gener 2021

Davant de la situació d’excepcionalitat general de risc per contagi de Coronavarius, la sessió plenària ordinària de 28 de gener, es farà a porta tancada.

ORDRE DEL DIA

 

A.- Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 26 de novembre de 2020, de la sessió plenària extraordinària i urgent  de 2 de desembre de 2020, de la sessió plenària extraordinària de 31 de desembre de 2020 i de la sessió plenària extraordinària i urgent de 20 de gener de 2021.

 

B.- Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1-Establiment d’un calendari d’organització per als plens de l’any 2021

B.2-Establiment d’un calendari d’organització per a les Juntes de Govern local de l’any 2021

B.3- Ratificació de l’aprovació de l'acord extrajudicial per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 6 de març de 2020, número 1094/2020, mitjançant el qual es resol el contenciós administratiu  62/2017, E-procediment abreujat

B.4- Rectificació d’errors, sobre la indemnització provisional de danys i perjudicis referits al període de la suspensió total de contracte de gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès lot 1 (servei d’escola bressol municipal la Roca “les Orenetes”) i lot 2 (servei d’escola bressol municipal la torreta) formalitzat amb Serveis Educatius Cavall de Cartró, en data 22 d’agost de 2019, per la impossibilitat de la prestació del servei com a conseqüència del covid-19

B.5-Rectificació d’errors, sobre la d’indemnització provisional i parcial per danys i perjudicis a l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, resultant de la suspensió parcial del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès – lot 1 i lot 2 -, formalitzat en data 22 d’agost de 2019, per impossibilitat parcial de la prestació total del servei com a conseqüència de la crisi sanitària per la pandèmia per COVID-19, i proposta de pagament.

Àrea de Serveis Econòmics

B.6-  Aprovació de L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2020/5586

 

C.- Control Gestió municipal

C.1- Dació de compte al Ple de l’aprovació pagament lloguer pis social

C-2 Resolucions d’Alcaldia

C-3 Informacions d’Alcaldia

C-4  Precs i preguntes

28/01/2021
Hora inici 20:00
Sessió a porta tancada

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2021 18:23