L'Ajuntament promou la cultura i l'associacionisme amb una nova convocatòria de subvencions per a entitats

Última revisió 30-06-2020 11:02
30/06/2020

El consistori destina 78.400 euros a donar suport a les nombroses activitats que realitzen les entitats del municipi anualment.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha obert la nova convocatòria de subvencions per les entitats del municipi, i pel proper curs destinarà 78.400 euros per donar suport a les seves activitats, a través de la modalitat de concurrència competitiva. Les subvencions tenen per finalitat ajudar i donar suport al món associatiu per a la realització de  projectes i activitats ciutadanes en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, joventut, solidaritat, igualtat i educació.

“Amb aquestes subvencions volem contribuir a la dinamització de la vida social i cultural del municipi, en un moment extraordinàriament complicat”, ha explicat la regidora de Participació Ciutadana Yolanda Guarinos, que ha afegit: “la Roca del Vallès és un municipi amb un teixit associatiu fantàstic i des del govern vetllarem perquè les entitats puguin realitzar totes les seves activitats”.

 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de la documentació és el 16 de juliol de 2020.

Quin són els requisits?

Les activitats o projectes pels quals es sol·liciti subvenció s’han de realitzar en el terme municipal de la Roca del Vallès, o fora d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior del municipi. També han de ser sense ànim de lucre, o bé que, si s’obtenen beneficis, aquests siguin revertits a la pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti la memòria de l’activitat. Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases específiques s’hauran de destinar a projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020 (projectes anuals) o bé de l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021 (projectes per curs escolar/temporades).

De quant és l’ajuda?

L’Ajuntament subvencionarà, com a màxim, fins a un 75% del cost total de una activitat o projecte objecte de subvenció. Les despeses subvencionable són aquelles que suposin un cost directe, és a dir, que estiguin directament vinculades a l’execució del projecte i que s’ajustin als àmbits temàtics d’actuació. També serà subvencionables les despeses que suposin un cost indirecte (llum, aigua, gas, telèfon, benzina, etc.), fins un màxim d’un 15% del cost del total.

Quan s’haurà de justificar la subvenció rebuda?

Les entitats hauran de presentar la memòria dels projectes o activitats com a màxim tres mesos després de la finalització del projecte i no més tard del 31 de març de 2020 pels projectes realitzats durant l’any natural. Per a les sol·licituds de projectes que s’executin en curs escolar/temporada, el termini per a justificar la subvenció atorgada serà com a màxim de tres mesos de la finalització del projecte i no més tard del 30 de setembre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar les bases i tota la informació relacionada amb la convocatòria en aquest apartat del web municipal

Les entitats poden presentar les sol·licituds fins el 16 de juliol
Les entitats poden presentar les sol·licituds fins el 16 de juliol

Vídeos

VOTV - La Roca destina 78.400 euros a subvencions per les entitats (1 juliol 2020)