La Policia Local alerta que els usuaris de patinets i altres vehicles elèctrics han de complir la normativa viària

Última revisió 11-12-2019 10:31
11/12/2019

L’Ajuntament està treballant una ordenança reguladora que garanteixi la convivència entre vianants, vehicles a motor i els nous vehicles de mobilitat personal

El passat 9 de desembre un usuari de patinet elèctric va patir un accident greu a la Torreta. Aquests vehicles, anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP) s’han popularitzat molt darrerament i constitueixen un repte per la mobilitat a la Roca del Vallès, ja que els carrers i avingudes no estan dissenyats per aquest tipus de vehicles. Malgrat això, les voreres per on van els vianants tampoc és el lloc per on han de passar, ja que posen en perill la seguretat dels que van a peu.

Així, la Policia Local creu adequat oferir algunes indicacions sobre l’ús dels VMP, atenent l’accident que es va produir i partint de la darrera instrucció que ha publicat la Direcció General de Trànsit. El més destacat és que:

  • Aquests vehicles no poden circular per la vorera ni per zones de vianants, ja que poden agafar velocitats superiors als 20 km/h i constitueixen un perill per a les demés persones.
  • Són vehicles personals i, per tant, només poden portar un ocupant, mai ni dues ni tres persones.
  • Està prohibit circular amb auriculars o aparells reproductors de so connectats.
  • També està prohibit circular fent ús del telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació.
  • En cas de conduir un VPM per la nit, és obligatori l’ús d’elements lluminosos i peces de roba reflectants per tal que els demés vehicles puguin advertir de la presència d’un VMP.
  • I si un menor d’edat comet alguna infracció i és denunciat per la Policia, els pares i mares o tutors legals s’hauran de fer responsables solidaris de la infracció.

L’Ajuntament prepara una regulació específica

Atès que hi ha aspectes de la normativa de circulació que són competència dels municipis, l’Ajuntament de la Roca del Vallès ja està treballant en una normativa que reguli altres aspectes de l’ús d’aquests vehicles, com per exemple l’obligatorietat del casc i els espais on poder aparcar els VPM. El regidor de Seguretat Ciutadana, Daniel Valls, ha explicat que «estem treballant perquè els carrers de la Roca del Vallès siguin accessibles i segurs per a tothom, volem garantir la convivència de tots els sistemes de transport, protegint sobretot les persones que van a peu però també donant cabuda als nous vehicles que ja estan circulant pel municipi».

Els VMP no estan exempts de les normatives de circulació
Els VMP no estan exempts de les normatives de circulació