Incentius per afavorir el lloguer d'habitatges buits

Última revisió 03-12-2019 08:04
03/12/2019

Els propietaris que posin els seus pisos buits en lloguer es beneficiaran de bonificacions fiscals, i la gratuïtat de l’assegurança i de la majoria de tràmits administratius

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès posen en marxa una campanya per incentivar que els habitatges buits que hi ha al municipi es posin a disposició de la borsa d’habitatge. Amb aquesta campanya, es posen en marxa diverses iniciatives per tal de donar l’assessorament i suport necessari per tal que les persones propietàries disposin els seus habitatges buits en règim de lloguer. 

La Borsa comarcal d’habitatge actuarà com a mediadora per facilitar i formalitzar els acords referents als contractes d’arrendament entre les persones propietàries d’habitatges i les possibles llogateres. Aquest servei té com a principal objectiu incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i, d’aquesta manera, poder donar resposta a les necessitats d’habitatge que té el municipi.

El regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Xavier del Villar, ha explicat que «aquest servei és del tot necessari, ja que tenim molts reptes a assolir encara en matèria d’habitatge. En primer lloc, per exemple, al jovent li costa molt poder-se emancipar, però també hi ha famílies amb dificultats per trobar però també per mantenir les seves llars. Ens trobem amb moltes situacions diferents i amb necessitats diverses, i entre totes les administracions hem de sumar esforços per resoldre aquestes problemàtiques».

Quins avantatges tindran les persones que posin els seus pisos buits en lloguer?

Sobretot gaudiran d’incentius fiscals i els tràmits relacionats amb la gestió contractual els sortiran de franc. Les avantatges són:

  • Assegurança gratuïta multirisc (continent) durant tot el període del contracte de lloguer.
  • Assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments.
  • Seguiment del compliment de les obligacions contractuals d’ambdues parts amb el corresponent assessorament jurídic i tècnic.
  • Règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer impagades per mitjà “Avalloguer”. L’Avalloguer és un règim de cobertures que consisteix en assegurar a les persones arrendadores d’habitatges, amb contractes formalitzats a l’empara de l’article 2 de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans la percepció d’una quantitat, en el cas d’instar un procés judicial per manca de pagament de la renda d’acord amb les condicions i els requisits que estableix la normativa.
  • Tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa (contracte, assegurances, mediació, resolució del contracte...).
  • Avantatges fiscals respecte a l’IBI (Impost sobre Béns Immobles).
  • Informació i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació dels habitatges.

Tant les persones propietàries com les persones interessades a llogar un pis s’han d’adreçar al servei de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible del Consell Comarcal i formalitzar les sol·licituds corresponents. Entrar a formar part d’aquesta iniciativa comportarà una sèrie d’avantatges i garanties que, en cas del règim lliure, no tindrien.

Les persones que vulguin inscriure’s a la Borsa de lloguer social, han d’estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, estar empadronades al municipi, i tenir uns ingressos mínims i màxims marcats segons l’IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) vigent. Les persones sol·licitants de lloguer, podran accedir a un lloguer a preu assequible i  tindran assessorament jurídic gratuït.

Per a més informació:
Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental
Tel. 938 600 700
C/ Miquel Ricomà, 46  (08401) Granollers
habitatge@vallesoriental.cat www.vallesoriental.cat 
 

Borsa comarcal d'habitatge
Borsa comarcal d'habitatge