Francisco García Lorenzana

Regidor de l'oposició.

 

  La retribució del regidor per assistència als plens és de 125,00 € bruts per a cada sessió que es realitzi.

 

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats del Sr. Francisco García Lorenzana

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials del Sr. Francisco García Lorenzana

Francisco García Lorenzana