Comissió de Festes Santa Agnès de Malanyanes

Des de la seva fundació, l’Entitat ha volgut preservar, difondre i compartir la memòria i tradicions populars, tant del municipi com del nostre país, mitjançant la realització d’actes populars i culturals. Donada l’especial idiosincràsia del poble i per les especials circumstàncies del mateix, des de fa anys aquesta Entitat s’ha vist abocada a fer-se càrrec de l’organització i realització de totes i cadascuna de les festes en les dates assenyalades, per tal que aquestes no es perdin i la gent del poble les pugui continuar celebrant amb els seus conciutadans.

Carrer Jaume Cuyàs, núm. 17 08430 - Santa Agnès de Malanyanes

Última revisió 2019-06-26 15:20:41