Marta Pi i Macias

Quarta tinença d'alcaldia

Regidora delegada de:

  • Serveis Socials; i
  • Gent Gran i Famílies.

 

    pimm@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  12.375,00 € bruts anuals.

La percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

Documents relacionats:

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaració d'activitats de la Sra. Marta Pi i Macias

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaració de béns patrimonials de la Sra. Marta Pi i Macias

 

Currículum Sra. Marta Pi

 

 

 

 

 

 

Marta Pi i Macias