Diagnosi pla local de joventut de la Roca del Vallès 2017-2020

Els objectius de la diagnosi del Pla Local de Joventut de La Roca del Vallès són:

  1. Fer una aproximació a la realitat juvenil i una anàlisi de les polítiques de joventut del municipi de la Roca del Vallès.
  2. Detectar les necessitats i les mancances, tant de les persones joves com de la implementació de les polítiques de joventut, que es duen a terme sense una planificació estratègica establerta.
  3. Establir les bases per al disseny d’actuacions del Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès, a partir de l’anàlisi de la retalitat i de les polítiques de joventut i de la detecció de mancances i necessitats.

Tanmateix, aquest estudi es realitza en base a uns principis i valors que provenen del marc específic que regula la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut que regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat). En aquest document de planificació estratègica a nivell nacional s’estableixen 7 grans reptes que han de conduir a assolir dos objectius principals: d’una banda, la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida i, de l’altra, l’apoderament de les persones joves com a agents de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2019 16:32