Ple ordinari 26 de març de 2020

Davant de la situació d’excepcionalitat general de risc per contagi de Coronavarius, la sessió plenària ordinària de 26 de març, es farà a porta tancada.

 

ORDRE DEL DIA

A)  Assumptes de tràmit 

       A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 30 de gener de 2020.

B)    Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.  

      Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics     

       B.1- Aprovació del nomenament del representant de l’Ajuntament en la Taula del Desenvolupament Econòmica l’Ocupació del Vallès Oriental-El Vallès Oriental Avança (TVOA)   

       B.2- Designació de jutgessa de pau substituta

       B.3- Aprovació de la modificació del pacte de condicions i del conveni col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

        B.4- Aprovació de l’encomanda de gestió a favor de la Diputació i de conveni tipus per a la Diputació sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants.

       Àrea de Serveis Econòmics

         B.5- Reconeixement extrajudicial de crèdits      

         B.6- Resolució de les al·legacions presentades pel Comitè Unitari de Treballadors i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2020

 C)  Control Gestió municipal  

        C-1 Resolucions d’Alcaldia  

        C-2 Informacions d’Alcaldia

        C-3  Precs i preguntes

 

 

26/03/2020
Hora inici 20:00
Can Sol
Carrer Catalunya, núm. 24 

 08430  La Roca del Vallès
93 842 20 16
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-03-2020 13:58