Suport a les famílies amb dificultats per pagar el lloguer o l'hipoteca

Última revisió 27-01-2021 09:40
27/01/2021

Els serveis d’assessorament estan enfocats a facilitar l’accés a l’habitatge en millors condicions i evitar els desnonaments.

L’Ajuntament vol recordar que totes les persones que estiguin patint dificultats per atendre el pagament del lloguer o l’hipoteca de l’habitatge, tenen a disposició el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH). És iniciativa de la Diputació de Barcelona i gestionat pel Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que ofereix assessorament i mediació per tal de renegociar un nou acord amb la propietat pel pagament del lloguer o pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i el manteniment de la llar en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte. D’aquesta manera, s’eviten els desnonaments.

Per altra banda, també es recorda que per fomentar l’accés a un habitatge amb millors condicions existeix la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya, integrada dins la Borsa comarcal d’Habitatge. S’ofereix un servei gratuït de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i persones que busquen habitatge en règim de lloguer, cercant la millor opció per ambdues parts, i oferint tots els mitjans necessaris i adients per formalitzar un acord mitjançant el contracte de lloguer. Tant els propietaris dels habitatges com les persones que vulguin llogar gaudeixen d’una sèrie d’avantatges i garanties si signen el contracte d’arrendament mitjançant l'Oficina d’Habitatge.

Si voleu més informació sobre aquests serveis, podeu contactar amb l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, trucant al 938 600 700 o 938600708, o enviant un email a habitatge@vallesoriental.cat

Existeixen serveis per intermediar i renegociar els deutes
Existeixen serveis per intermediar i renegociar els deutes