S'allarga el període per sol·licitar ajudes al pagament del lloguer dels habitatges

Última revisió 03-06-2021 16:19
03/06/2021

El termini està obert fins l’11 de juny i les sol·licituds es poden presentar telemàticament o presencialment a l’Oficina Comarcal d’Habitatge,

Es prolonga el termini de la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021. La Generalitat orienta aquests ajuts per a les persones que són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual, i que no superin un llindar d’ingressos per unitat familiar que s’especifica a les bases de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de juny de 2021.

Per acollir-se a la convocatòria cal que els imports màxims de lloguer mensual siguin de 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona. En cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat a:

a)     Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

b)     A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat, i les línies habituals de contacte 93 860 07 00.