Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts individuals de menjador pel curs vinent

Última revisió 17-06-2021 14:10
17/06/2021

Fins el 12 de juliol es poden presentar les sol·licituds per via telemàtica o presencial a l’Ajuntament.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha obert la convocatòria d'ajuts de menjador per al curs 2021/22, que es poden presentar fins al dia 12 de juliol. Aquests ajuts tenen per objectiu donar suport a les famílies que escolaritzen els infants a la comarca i que aquests puguin accedir als àpats que s’ofereixen des dels centres educatius. Tot seguit resumim les condicions de la convocatòria:

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Els pares, mares, tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d’infants o adolescents que cursen qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics. Els membres de la unitat familiar no poden superar un límit d’ingressos per poder accedir als ajuts.

Quin és el llindar econòmic per obtenir l’ajut?

Els ingressos dels membres de la unitat familiar no poden superar la suma dels imports següents:

  • Primer adult (sustentador/a principal): 10.981,40 €.
  • Segon adult (sustentador/a principal) 5.490,80 €.
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 €
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 € (inclòs l’alumne/s per a qui es demana l’ajut)

Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, no superar el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.

Quina és la quantitat de l’ajut que poden obtenir els fills/es?

S’atorguen ajuts del 70% o el 100% sobre 6,33€/dia que és l’import màxim establert pel Departament d’Educació pel curs 2021-2022. El percentatge d’ajut atorgat s’estableix en funció dels ingressos de la unitat familiar, criteris socials i criteris familiars.

Com s’ha de presentar la sol·licitud?

S’ha de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de la Roca del Vallès bé sigui presencial o telemàticament.

  • Cita prèvia per l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania: 938 422 016
  • Portal de tràmits de l’Ajuntament: http://www.laroca.cat/serveis-i-tramits/cataleg-de-tramits

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria.