http://www.laroca.cat/serveis-i-tramits/cataleg-de-tramits

">

Oberta la convocatòria de subvencions, modalitat concurrència competitiva i nominal, per donar suport a les entitats roqueroles

Última revisió 08-05-2023 10:24
27/04/2023

El termini de sol·licituds és del 16 al 18 de maig, depenent de l’àmbit i missió de cada entitat

S’han de presentar telemàticament al web del consistori: http://www.laroca.cat/serveis-i-tramits/cataleg-de-tramits

L’Ajuntament de la Roca del Vallès obre de nou la convocatòria perquè les entitats puguin demanar subvencions per les seves activitats anuals. Enguany es destinen 330.600 euros per finançar iniciatives en diversos àmbits.

Per una banda, hi ha la convocatòria de subvencions de concurrència competitiva. S’hi poden presentar les entitats de caire social i cultural; foment d’activitats d’entitats infantil i juvenils que porten a terme activitats d’educació en el lleure; difusió i impuls de la igualtat entre dones i homes; difusió d’activitats en l’àmbit de la Solidaritat i la Cooperació Internacional; activitats de foment de l’esport; i activitats i programes educatius i ajuts a les AFA.

Per altra banda, hi ha la convocatòria de subvencions nominals, on s’hi poden presentar les entitats dels mateixos àmbits però per projectes singulars i fora de la concurrència competitiva. Trobareu tota la informació aquí.

El termini de sol·licituds per a la convocatòria de l’any 2023 varia en funció de l’àmbit de cada entitat:

  • Cultura, Acció Social, Joventut, Solidaritat i Educació: del 27 d’abril al 16 de maig
  • Esport: del 28 d’abril al 17 de maig
  • Igualtat: del 29 d’abril al 18 de maig

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 (projectes anuals) o bé de l’1 de juliol de 2023 al 30 de juny de 2024 (projectes per curs escolar/temporada).

Per presentar les sol·licituds és obligatori fer-ho a través del web municipal, a la pestanya tràmits INSTÀNCIA GENÈRICA. Per a més informació, consulteu les bases de cada convocatòria.