Les activitats realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022 tenen de termini fins el 31 de març; i les activitats fetes en període escolar o temporada esportiva, tenen de termini fins al 30 de setembre.

">

Obert el termini perquè les entitats presentin les memòries per justificar les subvencions rebudes

Última revisió 06-02-2023 08:38
31/01/2023

Les activitats realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022 tenen de termini fins el 31 de març; i les activitats fetes en període escolar o temporada esportiva, tenen de termini fins al 30 de setembre.

Com cada any el consistori atorga ajudes a les associacions del municipi que en sol·licitin per a realitzar projectes, i un cop finalitzats s’ha de fer un retorn a l’Ajuntament. Les entitats que han rebut una subvenció, ja sigui sota la modalitat nominal o de concurrència, han de presentar la memòria justificativa del projecte juntament amb les factures corresponents i còpia del material de difusió que s'ha emprat per comunicar el projecte.

  • Any natural: Els projectes o les activitats realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022 tenen de termini fins al 31 de març de 2023
  • Any acadèmic: i les activitats o projectes executats en període escolar o temporada esportiva, això és els projectes executats entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023, el termini és fins al 30 de setembre de 2023

Per fer-ho, les entitats han d’entregar els documents abans esmentats, juntament amb els cartells i documents de difusió que hagin utilitzat per donar a conèixer el seu projecte, via telemàtica, acompanyats de la instància genèrica. Per a qualsevol dubte les entitats tenen la regidoria de Participació Ciutadana a la seva disposició. Per poder optar a una subvenció a la convocatòria del 2023 és requisit indispensable haver justificat la subvenció anterior.