Obert el termini perquè els joves de fins a 36 anys puguin demanar ajuts pel lloguer

Última revisió 30-09-2022 08:55
30/09/2022

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre a les 9 h i finalitza el dia 7 d’octubre a les 15 h El tràmit s’ha de fer de manera. telemàtica prioritàriament, en el seu defecte de manera presencial al Consell Comarcal, amb cita prèvia.

Amb l’objectiu de facilitar al jovent l’accés i el manteniment d’un habitatge, la Generalitat obre una convocatòria d’ajuts per fer front al lloguer d’un pis o una habitació. Els podran demanar les persones de fins a 36 anys. L’import màxim del lloguer ha de ser -per habitatges del Vallès Oriental-, de 950 euros al mes (i per una habitació, 450 euros). L’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal es posa a disposició del veïnat per resoldre tots els dubtes de la tramitació d’aquests ajuts.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 h i finalitza el dia  7 d’octubre de 2022 a les 15 h. El tràmit s’ha de fer telemàticament a través d’aquest lloc web. També hi trobareu tota la informació i les bases d’aquesta convocatòria. Les persones que requereixin d’acompanyament per complimentar la sol·licitud i/o resoldre dubtes i consultes sobre la sol·licitud o convocatòria, es poden adreçar a l’OLH.

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.