Són de fins un màxim de 4.500 euros que s’han de destinar a pagar sis mensualitats, i es poden sol·licitar fins el 30 de setembre

">

Nous ajuts per pagar el lloguer per a famílies amb dificultats econòmiques a causa del coronavirus

Última revisió 19-05-2020 17:23
19/05/2020

Són de fins un màxim de 4.500 euros que s’han de destinar a pagar sis mensualitats, i es poden sol·licitar fins el 30 de setembre

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer que s’adreça a famílies que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar a pagar la quota mensual del lloguer, en concret la corresponent a sis mesos. Les famílies que hagin sol·licitat microcrèdits a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) també podran eixugar aquest deute gràcies a aquestes ajudes.

L’ajut té un import màxim mensual de 750 euros pels municipis de la província de Barcelona; per tant de 4.500 euros per sis mesos. En cas de compatibilitzar aquest ajut amb altres d’ordinaris, l’import total de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament. 

Quins són els requisits?

  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals.
    • Aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan es tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
    • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals.
  • La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar. També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros.

Com sol·licitar els ajuts?

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Informació i assessorament sobre aquest i altres ajuts

L’Oficina Comarcal d’Habitatge atén a les persones que estiguin interessades en accedir a un habitatge, a programes de protecció oficial i ajudes d’accés i pagament de l’habitatge habitual. Si hi voleu contactar ho podeu fer trucant als telèfons 938600700 - 938600708 - 667 99 21 35 (informació general i cita prèvia), o al correu electrònic (només per consultes): habitatge@vallesoriental.cat