L'Ajuntament s'orienta a millorar l'atenció i assessorament en casos d'urgència en matèria d'habitatge

Última revisió 07-07-2021 16:56
07/07/2021

L’objectiu és, sobretot, tenir una millor coordinació entre administracions i fer un seguiment més adequat a les famílies vulnerables perquè segueixin el pla de treball marcat des dels serveis socials municipals.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès incrementa els esforços per oferir un millor servei en matèria d’habitatge, posant especial èmfasi amb les actuacions d'urgència, els programes i ajudes que s’estan duent a terme al municipi i per coordinar futures accions conjuntes entre les diverses administracions.

Així, es va du a terme una reunió estratègica en la que hi va assistir personal tècnic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya: la Directora Operativa d'Actuacions d'Urgència en Matèria d'Habitatge, la Cap d'Àrea d'Actuacions Socials a l'Habitatge, la Responsable Mesa d'Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, i la Tècnica d'Actuacions Socials; la Responsable de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental -que és qui ens dóna el Servei al municipi-; i per part de l'Ajuntament, l'Alcalde, el regidor d'Habitatge, la Cap d'Àrea de Servei i Atenció a les Persones, i personal tècnic de Serveis Socials.

El regidor d’Habitatge, Xavier del Villar, ha explicat que “aquestes trobades són útils i alhora necessàries per generar acords i estratègies conjuntes per poder afrontar les diverses problemàtiques relacionades amb l'habitatge que, com a tot el país, també pateix el nostre municipi (manca d'oferta de lloguer, preus inaccessibles, desnonaments, manca d'habitatges d'emergència, etc.), i per donar-hi resposta des de les diverses administracions.”

En aquesta reunió es va fer especial èmfasi sobre com afrontar les situacions de vulnerabilitat i els casos que, tot i les ajudes donades i havent posat tots els mitjans disponibles al servei de les persones afectades, aquestes no han pogut solucionar la seva situació.

Millorar la coresponsabilitat

Cal remarcar que, el fet de rebre suport per part de les administracions públiques (ja sigui d'assessorament, econòmic, de recursos alimentaris, d'habitatge, etc.) implica una corresponsabilitat per part de les persones usuàries que a vegades no es materialitza, i aquestes situacions són molt complexes i difícils de solucionar. En la reunió es va tractar aquesta situació en particular, per tal de definir estratègies que condueixin a les persones usuàries a seguir un pla de treball per tal d'encarar la situació de vulnerabilitat, seguint els consells i el guiatge del personal professional en matèria de Serveis Socials i Habitatge, que posa tots els esforços i mitjans per donar suport i eines per afrontar aquestes situacions tan delicades. D'aquesta manera, els Serveis Públics poden ser més útils a la ciutadania que més ho necessita.

Gran feina dels serveis socials municipals

Des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès el treball conjunt entre la Regidoria d'Afers Socials i Famílies i la Regidoria d'Habitatge és intens i indispensable per poder afrontar aquests moments difícils per a moltes famílies. Xavier del Villar ha afirmat: “Amb la intenció de sumar esforços per trobar solucions, seguirem treballant conjuntament amb altres administracions per poder abordar aquesta problemàtica i poder facilitar als nostres veïns i veïnes l'accés a un habitatge digne amb unes condicions accessibles”.