Es vol actuar en la millora de l’eficiència i en la digitalització del cicle urbà de l’aigua sobre el sistema d’abastiment.

">

L'Ajuntament sol·licita una subvenció dels fons Next Generation EU per a la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana

Última revisió 10-06-2024 12:26
10/06/2024

Es vol actuar en la millora de l’eficiència i en la digitalització del cicle urbà de l’aigua sobre el sistema d’abastiment.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la digitalització dels sistemes de gestió de la xarxa d’aigua. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.

La subvenció està destinada a actuacions per fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, i està dirigida específicament a municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és millorar l'eficiència i la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana al municipi.

Millora de l’eficiència

Una part clau del projecte és la millora de l'eficiència en la gestió de l'aigua. Això inclou l'optimització dels recursos hídrics, la reducció de pèrdues en la xarxa de distribució, i una gestió més sostenible de l’aigua. Amb la digitalització, es podrà controlar en temps real el consum d’aigua, detectar avaries de manera més ràpida i precisa, i prendre decisions basades en dades fiables per a la gestió dels recursos hídrics.

Digitalització del cicle urbà de l’aigua

L’altra part del projecte se centra en la digitalització del cicle urbà de l’aigua, especialment pel que fa al sistema d’abastiment. Això implica l’ús de tecnologia avançada per gestionar el sistema d’aigua de manera integral, amb la implementació de sistemes intel·ligents per al control i monitoratge de la qualitat de l’aigua.
El regidor de Medi Ambient, Raúl Cano, ha apuntat que aquesta subvenció “permetria a l’Ajuntament de la Roca del Vallès no només millorar la qualitat dels serveis d'aigua, sinó també garantir una major sostenibilitat ambiental i una millor resposta davant de possibles incidències”.

Millora del cens de la distribució d'aigua potable

L’Ajuntament va iniciar al gener una campanya per millorar les dades del cens de subministraments d’aigua potable a la Roca del Vallès, per tal de detectar parts de la xarxa amb incidències (fuites, connexions il·legals, comptadors avariats, etc.) i augmentar la precisió amb què es calcula el consum mig per persona al dia dintre del municipi. D’aquesta manera, es pretén racionalitzar l’ús de l’aigua amb una millora en les eines de detecció d’anomalies a la xarxa, així com també tenir dades més precises per detectar consums elevats i per poder enfocar millor les campanyes de foment de l’ús responsable de l’aigua, en un context d'excepcionalitat per la sequera. Recordem que amb el canvi de fase, l'Ajuntament de la Roca del Vallès va aixecar les restriccions municipals per sequera.

Pla d’inversions 2024

A més de demanar aquesta subvenció a la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament ja té planificat invertir prop de 4 milions d'euros en grans projectes de millora de la via pública durant el 2024, entre els quals hi ha la renovació i millora del sistema de clavegueram al carrer Costa Brava de la Torreta. Aquest projecte, aprovat l'any passat, també preveu la renovació de l'asfaltatge del mateix carrer. L'objectiu és firmar el conveni amb el Consorci Besòs Tordera per iniciar les obres a finals d'aquest any. L’import ascendeix a 925.000 €.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès reafirma el seu compromís amb la innovació i la sostenibilitat, aprofitant els fons europeus per impulsar la transformació digital dels serveis públics i contribuir a una gestió més eficient de l’aigua.