S’han demanat 14 ajuts econòmics per valor de 155.000 euros, però també altres tipus de recursos, com redacció de plans, projectes i informes; o realització de serveis i activitats. 

">

L'Ajuntament sol·licita 40 subvencions a través del Catàleg de serveis 2024 de la Diputació de Barcelona 

Última revisió 12-02-2024 18:35
12/02/2024

S’han demanat 14 ajuts econòmics per valor de 155.000 euros, però també altres tipus de recursos, com redacció de plans, projectes i informes; o realització de serveis i activitats. 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat 40 subvencions i prop de 155.000 euros directes a la Diputació de Barcelona a través del seu Catàleg de serveis 2024, amb la voluntat de continuar enfortint l’administració local, potenciar la prestació de serveis a la ciutadania i la realització d’activitats al municipi. Després d’un procés de concurrència competitiva, l’organisme supramunicipal determinarà quins d’aquests ajuts concedeix a la Roca del Vallès. 

Les subvencions són de diferent índole: algunes són directament ajuts econòmics, però n’hi ha també altres tipus de recursos: Redacció de plans, projectes i informes; Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques; Realització de serveis i activitats, i Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa.  

Àmbits de les subvencions

L’Ajuntament ha demanat nou recursos a la Diputació dins de l’àmbit d’Urbanisme i Habitatge, per treballar, entre d’altres, la reparació de deficiències al Centre Cultural La Torreta, el Pla director de millora i manteniment de paviments de vials municipals, o l’Estudi de l'espai públic entre els carrers Catalunya, Indústria, Prat de la Riba i Roquerols.  

En relació amb Territori i parcs naturals, es reclamen ajuts econòmics per dur a terme actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana, per desplegar accions de seguretat viària urbana, i es demana l’assistència supramunicipal per Estudis de mobilitat específics o sectorials.  

En el programa d’Economia i treball, els ajuts econòmics sol·licitats ascendeixen a 55.000 euros i es distribueixen en recursos destinats a tallers d'intermediació laboral, dinàmiques de networking, Plans locals d’Ocupació a la Roca del Vallès, i manteniment de la plataforma Xaloc. 

Les actuacions previstes pel que fa al Turisme tenen a veure amb la millora de la competitivitat local: la creació de producte turístic, i la digitalització i promoció dels actius turístics de la Roca del Vallès. A més, s’ha sol·licitat ajuda per a millorar la senyalització turística. 

L’Ajuntament també ha sol·licitat finançament en l’àmbit de la Participació ciutadana, concretament per realitzar el procés participatiu per al futur equipament per a les entitats i el jovent, que es durà a terme fins al març.  

Tres dels recursos sol·licitats són de Cultura: la Digitalització de documents de l'Arxiu municipal, finançament per a activitats culturals de la Festa Major de la Roca, i suport pel Pla d'acció cultural de la Roca.  

Un recurs de Comerç està destinat a sufragar la Fira de la col, i dos recursos de Consum serveixen per acordar la visita mensual de la unitat mòbil d'informació al consumidor, i per fer activitats de sensibilització en matèria de consum responsable

Pel que fa a Educació, el recurs sol·licitat fa referència al desplegament d’accions per a la millora educativa, tant per a l’acondicionament d’espais de l’Escola Municipal de Música com pel projecte 0-6.  

Quant a Esports, els imports demanats se centren en el cicle de passejades per a la gent gran, les Jornades d’esport adaptat (equitació), i les beques esportives per fomentar l’activitat física per a col·lectius vulnerables.  

A l’àmbit de Medi Ambient, s’ha sol·licitat a la Diputació ajuda per a la redacció d’un Inventari i un pla de poda de dos parcs i un carrer de la Roca del Vallès. 

En l’àrea de la Salut pública, la quantitat sol·licitada fa referència a actuacions vinculades a la seguretat alimentària, la sanitat ambiental i campanyes relacionades amb els animals de companyia. S’ha sol·licitat col·laboració a la Diputació per redactar Informes sobre Indicadors de Salut Local, i ajuda pel Control sanitari de piscines d'ús públic i d’instal·lacions amb baix risc de legionel·la. 

Un capítol on no s’ha sol·licitat ajuda econòmica, però si de caire tècnic, és a Serveis socials. Concretament, per fer Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves; per l’Arranjament d’habitatges i emergència social habitacional; per millorar la pràctica professional en la conducció grupal amb famílies, per fer un Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans, i per acollir els Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM). 

Subvencions de finançament directe 

A més d’aquestes subvencions de concurrència competitiva sol·licitades a la Diputació de Barcelona, n’hi ha que són de finançament directe, com els 50.000 euros rebuts pels Serveis Socials municipals pel Fons de prestació, o els finançaments en l’àmbit de Joventut i del projecte ‘Escolta Jove’. 

Subvencions per fomentar el progrés 

L’Ajuntament, doncs, treballa intensament i ho continuarà fent des de totes les àrees per tal de sol·licitar recursos i ajuts a administracions supramunicipals, com en aquest cas la Diputació de Barcelona, per tal de beneficiar-se d’assistència econòmica i tècnica, i rebre un acompanyament complet i integral en algunes de les necessitats del municipi.  

La sol·licitud de subvencions és una pràctica habitual de l’Ajuntament, i té com a objectiu  fomentar el progrés i desenvolupament social, econòmic i mediambiental local, d’acord amb la realitat i reptes actuals del municipi. 

Llistat de subvencions econòmiques sol·licitades a la Diputació de Barcelona 

 1. Procés participatiu per al futur equipament per a entitats i jovent: 13.243 euros 
 2. Tallers d'intermediació laboral: 20.000 euros 
 3. Tallers i dinàmiques de "networking" per empreses: 15.000 euros 
 4. Tallers d'intermediació laboral: 20.000 euros 
 5. Projecte 0-6: 10.000 euros 
 6. Marxa nòrdica per a gent gran: 1.000 euros 
 7. Beques esportives: 5.000 euros 
 8. Seguretat Alimentària: 2.500 euros 
 9. Tractament d’animals de companyia (gossos i gats): 10.000 euros 
 10. Sanitat Ambiental: 21.425,00 
 11. Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana: 10.000 euros 
 12. Actuacions de seguretat viària urbana: 10.000 euros 
 13. Creació de producte turístic: 8.000 euros 
 14. Digitalitzacio i promocio dels actius turistics de la Roca del Vallès: 8.000 euros