El Ple ordinari de març va suspendre temporalment l'atorgament de llicències per a la instal·lació de grans plantes de plaques fotovoltaiques i de parcs eòlics en sòl no urbanitzable de la Roca del Vallès

">

L'Ajuntament regularà en quins espais del municipi poden haver instal·lacions d'energia renovable no destinades a autoconsum

Última revisió 15-03-2024 16:05
15/03/2024

El Ple ordinari de març va suspendre temporalment l'atorgament de llicències per a la instal·lació de grans plantes de plaques fotovoltaiques i de parcs eòlics en sòl no urbanitzable de la Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol regular en quins espais del municipi poden haver-hi instal·lacions d’energia renovable no destinades a autoconsum, seguint criteris mediambientals, agricoles, urbanístics o d’interès paissajistic. Per aquest motiu, en el Ple municipal celebrat ahir 17 de març, es va suspendre de manera temporal les llicències per instalar, al sòl no urbanitzable del municipi, grans plantes de plaques fotovoltaiques i parcs eòlics, mentre s’estudia una modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana (MPPGOU).

Aquesta normativa és necessària per poder delimitar en quins llocs és permès construir parcs eòlics i de plaques solars, ja que la Generalitat ha legislat perquè es permeti la seva instal·lació en qualsevol sol no urbanitzable mentre els municipis no indiquin el contrari. Aquest canvi no afecta els nuclis de població ni tampoc les plaques fotovoltaiques per a autoconsum.  

D’altra banda, en relació al concurs públic per comprar diferents immobles, els regidors i regidores van validar els informes tècnics que indicaven que les dues naus presentades al concurs no complien els requisits establerts. L'Ajuntament no ha rebut candidatures per a l’adquisició d’habitatges i locals, així que finalment el consistori no farà cap contracte per a la compra de patrimoni. 

La sessió ordinària de març va acordar diversos convenis amb el Consell Comarcal: es va aprovar un any més l’acord amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO) per dinamitzar els polígons d’activitat econòmica pels anys 2024-2025, buscant afavorir el desenvolupament empresarial i econòmic del territori. Per un altre cantó, els grups municipals van acordar demanar suport tècnic al CCVO pel nou concurs d'enllumenat públic, ja que el contracte amb l’empresa encarregada del manteniment es va rescindir en el Ple de novembre. 

Així mateix, es va ratificar la modificació del l’estatus del Consorci Teledigital Granollers (VOTV) per a l'actualització del marc regulador amb la televisió del Vallès Oriental.  

En el Ple ordinari de març es va aprovar definitivament la llicència d’obres per a la construcció dels fonaments on s'instal·larà el bar de la piscina municipal de Santa Agnès, unes obres que començaran en les properes setmanes. 

Ple extraordinari, la pròxima setmana 

El Ple de la Roca del Vallès va acordar celebrar un Ple extraordinari urgent la setmana vinent, on es tractaran dos temes: la licitació de les escoles bressol (una partida que ha aumentat la seva dotació econòmica un 45% en el pressupost del 2024) i el contracte per al manteniment de les zones ajardinades del municipi. 

Ple ordinari, al maig 

En aquest Ple es va aprovar el calendari d’organització dels Plens per a l’any 2024, establint les dates de les properes sessions plenàries. El següent Ple ordinari serà el 9 de maig, a les 20 h, a la Sala de Plens. Recordem que les sessions plenàries ordinàries tenen lloc el segon dijous, no festiu, dels mesos senars.