L’Ajuntament de la Roca del Vallès disposa en les seves escoles Bressol de 80 places d’infants d’aquesta franja d’edat, les quals ja estan majoritàriament ocupades.

">

L'Ajuntament garanteix que les famílies no hagin de fer front al cost de les Escoles Bressol Municipals per a l'alumnat de P2

Última revisió 03-08-2022 14:07
03/08/2022

L’Ajuntament de la Roca del Vallès disposa en les seves escoles Bressol de 80 places d’infants d’aquesta franja d’edat, les quals ja estan majoritàriament ocupades.

La gratuïtat de l'escolarització dels infants de 0-3 anys en els centres públics comença a aplicar-se el curs vinent. A partir de setembre de 2022, s'aplicarà als infants de P2 (dos anys). La gratuïtat de l'escolarització per a les famílies d'alumnes d'ensenyaments infantils de primer cicle és una mesura que suposa un canvi del model de finançament dels centres que ofereixen aquests ensenyaments.

A la Roca del Vallès tenim dues Escoles Bressol Municipals (EBM): Les Orenetes i la Torreta. Les famílies aporten 1.980 euros de la totalitat del cost de la plaça que és d’uns 5.400 euros per infant i any. La Generalitat de Catalunya aportarà 1.600 euros per infant i any, per cobrir el que fins ara aportaven les famílies dels infants de P2, fet que implica que la diferència l’assumirà el consistori. D’aquesta manera, es garanteix que les famílies amb infants de P2 no hagin d’assumir cap cost d’escolaritat.

El regidor d’Educació, Albert Bassa, ha explicat: “És una mesura social que promou la igualtat d’oportunitats i facilita l’accés a l’ensenyament inicial. Tenim unes EBM de molta qualitat i esperem que les famílies apreciïn l’esforç que farà l’administració per millorar les condicions de l’escolarització”.

Actualment hi ha el màxim de grups autoritzats de P2 a ambdues Escoles Bressol Municipals: dos grups a l’EBM Les Orenetes i dos grups a l’EBM La Torreta, amb un total autoritzat de 40 infants d’aquesta franja d’edat, de 2 a 3 anys, a cada una. En el Ple del passat 21 de juliol de 2022 es va aprovar obrir un nou grup de P2 a l’EBM La Torreta i així poder atendre totes les famílies que es trobaven en llista d’espera.