L'Ajuntament dota la Policia Local amb taser i càmeres personals de gravació

Última revisió 22-10-2021 12:24
22/10/2021

Aquestes eines només es faran servir davant d’actuacions per fets delictius greus o molt greus, i sempre sota un estricte reglament i mecanismes de control.

Un cop finalitzat tot el procés de reglamentació i autorització dels dispositius conductors d’energia (taser) i les càmeres personals, aquestes ja són d’ús habitual pels agents de la Policia Local de la Roca del Vallès que disposen de la formació pertinent. El regidor de Seguretat Ciutadana, Daniel Valls, ha explicat que “dotem a la Policia Local d’eines que serviran per reduir l’ús de la força i efectuar les operacions complicades amb més garanties. Aquest nou equipament suposa un salt de qualitat molt important que donarà més seguretat als agents, i podran oferir una millor atenció a la ciutadania, que és el principal objectiu de la policia de proximitat”.

L’objectiu principal és que no es posi en risc la integritat física de ningú, tant dels agents com de les persones que interactuïn amb ells, i que es garanteixin els drets en tot moment. Aquestes eines només es faran servir davant d’actuacions per fets delictius greus o molt greus, i sempre sota un estricte reglament i mecanismes de control.

Què són els dispositius conductors d’energia?

Per una banda els agents comptaran amb els DCE, dispositius personals que emeten una descàrrega elèctrica de molt baixa intensitat i duració, i faciliten que en casos de risc per la integritat física i la salut dels agents o de la persona a qui es vol intentar reduir, poder efectuar la detenció amb més seguretat per a totes les parts. Només podran fer servir l’eina els agents que hagin superat una formació específica, i el seu ús està totalment limitat a situacions d’extrema gravetat. A més els agents disposaran d’un Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) per qualsevol imprevist. Això, conjuntament amb el dispositiu de gravació, permetrà efectuar detencions de risc minimitzant les conseqüències per la salut de les persones implicades.

Què són els dispositius de gravació personal?

Per altra banda els agents aniran equipats amb els DGP, que són càmeres que portaran al pit i enregistren vídeo i àudio, amb un sistema de seguretat que permet gravar encara no s’hagi activat el dispositiu i que no permet l’edició del material. Gràcies a aquestes gravacions es podran garantir plenament els drets de la ciutadania, qui comptarà d’una prova avalada per la Comissió de Videovigilància de Catalunya si es denuncia alguna mala praxis, i de la mateixa manera els agents també guanyaran en seguretat davant de possibles acusacions infundades. Totes les gravacions que no tinguin cap utilització en processos judicials quedaran destruïdes al cap d’un mes.

L’Ajuntament tenia previst realitzar diverses presentacions d’aquestes novetats a la ciutadania, per fer tota la pedagogia possible i resoldre els possibles dubtes que poguessin sorgir. Les mesures de confinament han impedit que es puguin fer, però el consistori està treballant en alternatives per donar totes les explicacions i garantir la màxima transparència.