S'incorpora una arquitecta, que juntament a un jurista i un administratiu es dedicaran a desenvolupar els projectes estratègics de la Roca del Vallès pel període 2023-2027.

">

L'Ajuntament crea un equip tècnic per tirar endavant els grans projectes del mandat

Última revisió 02-02-2024 18:59
20/11/2023

S'incorpora una arquitecta, que juntament a un jurista i un administratiu es dedicaran a desenvolupar els projectes estratègics de la Roca del Vallès pel període 2023-2027.

L’Ajuntament de Roca del Vallès està conformant un equip tècnic especialitzat per desenvolupar els grans projectes i inversions del mandat 2023-2027. El 13 de novembre es va incorporar a la plantilla municipal una arquitecta que es dedicarà a la gestió d’aquests projectes estratègics, i que formarà part d’un equip tècnic on també hi haurà un jurista i un administratiu. 

Els cinc projectes principals del govern municipal són: projectar i executar un Casal de joves, construir un Centre per a gent gran, projectar i dotar d’un espai a les entitats, actuar en l’espai de la Rectoria Vella, i rehabilitar la terrassa del Centre Cultural La Torreta. A més a més, treballaran en altres temàtiques com la via pública o l’habitatge públic

L’alcaldessa, Marta Pujol, que també és la regidora de Grans Inversions, ha destacat que aquests projectes “són prioritaris, i per aquesta raó s'ha decidit dotar al consistori d'un equip tècnic especialitzat". L’alcaldessa ha apuntat que “són grans canvis que milloraran la Roca del Vallès, i estem compromesos en avançar tot el possible cadascun dels projectes”.

Des que va començar el mandat l’Ajuntament està treballant en el desenvolupament d’actuacions estratègiques que serveixin per desenvolupar els eixos prioritaris del mandat, que són, entre d’altres, l’atenció a les persones grans, la millora dels serveis adreçats al col·lectiu jove i el suport a les entitats en la seva tasca de dinamització i cohesió del municipi. A l’octubre, el consistori es va reunir amb la Generalitat de Catalunya per abordar diversos projectes estratègics del mandat 2023-27, i ara, amb la creació d’aquest equip tècnic específic, continua avançant per aconseguir aquests objectius prioritaris.