L'Ajuntament actua per controlar les colònies de coloms del municipi

Última revisió 05-02-2022 07:54
05/02/2022

Es tracta d’una mesura necessària per controlar la seva població i garantir la salut pública

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha contractat una empresa especialitzada per mantenir un control de les colònies de coloms que hi ha al municipi. Avui s’ha fet la primera sessió d’auditoria, on tècnics especialitzats en faran el recompte, així com un estudi exhaustiu d’on viuen i quin impacte pot tenir la seva expansió per la salubritat.

Cal que tinguem ben controlada la fauna urbana, que conviu amb nosaltres i pot tenir afectacions per la seguretat ciutadana. Així, tal i com fem amb els gats o les cotorres, també hem de tenir clar com controlar les colònies de coloms”, ha explicat la regidora de Salut Pública, Marta Pujol.

L’empresa Biodiversitat.cat té un protocol propi de gestió i control de les poblacions de colom domèstic. Aquest protocol buscar assolir els següents objectius:

  • Limitar els accessos als indrets de cria, dormiders i llocs d’alimentació massiva a la població de coloms.
  • Fa una auditoria molt estricte de les molèsties, danys a la població i a les activitats econòmiques.
  • Actua sobre la població de coloms coneixent molt a fons l’ecologia de l’espècie: mínimes captures, màxima eficàcia, al mínim cost.
  • Busca una implicació, formació informació al ciutadà perquè conegui millor el problema dels coloms domèstic i contribueixi a minimitzar-lo.

Un cop es tingui fet l’estudi previ a través de diverses sessions d’auditoria, es procedirà a confeccionar un pla d’acció per controlar la població d’aquestes aus. Si teniu qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon 670689722.