Gràcies al treball conjunt entre l’Ajuntament i les entitats animalistes s’ha pogut fer un cens, gestionar esterilitzacions i promoure adopcions de gats de carrer.

">

La Roca del Vallès millora el control i gestió de les colònies de gats

Última revisió 23-01-2023 11:23
23/01/2023

Gràcies al treball conjunt entre l’Ajuntament i les entitats animalistes s’ha pogut fer un cens, gestionar esterilitzacions i promoure adopcions de gats de carrer.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès fa un bon balanç del treball realitzat conjuntament amb l’Associació Gats la Roca i l’Associació Protectora d’Animals la Roca per controlar la població felina salvatge present a la via pública i mantenir en bones condicions, d'higiene salut i alimentació les colònies de gats ferals.

L’any 2022 el consistori va contractar l’empresa Biodiversitat.cat, especialista en la gestió de fauna salvatge en entorns urbans, per fer un treball de camp exhaustiu i elaborar un recompte dels gats de carrer que viuen a la Roca del Vallès. Els resultats del comptatge és un nombre estimat d’entre 320 i 400 exemplars. Tots aquest animals estan distribuïts en 40 punts que han estat ubicats dins d’un mapa per veure’n la distribució. Durant el 2023 està previst poder desenvolupar una proposta de gestió estratègica tenint com a base aquestes dades.

En paral·lel, i de manera conjunta amb les entitats roqueroles, s’ha esterilitzat un centenar d’exemplars (56 femelles i 53 mascles), per controlar el creixement de la població. Les entitats també han gestionat l’adopció de 58 gatons, a través dels seus canals (APAR i Gats la Roca).

La regidora de Salut Pública, Marta Pujol, ha explicat: “Hem fet un pas endavant molt important en la gestió i el control dels gats ferals. És molt important pel manteniment de la salut pública, i també pel treball conjunt amb les entitats. Seguirem vetllant pel benestar i la integritat de les colònies, i emanem al veïnat que les respecti i no hi intervingui”.

Els gats ferals presents a la via pública, per la seva forma de vida i l’entorn que ocupen, generen sovint problemes i  inconvenients als veïns i veïnes, a banda de dur associats alguns riscos a nivell de salubritat i higiene. És per això que l’Ajuntament aposta, des de fa temps, per l’impuls a la vila de colònies de gats salvatges controlades, que permeten mantenir una població demogràficament estable -evitant la proliferació descontrolada- i garanteixen un control adequat del seu estat de salut, evitant així potencials riscos de contagi de malalties a les persones. Per aquest motiu és important que el veïnat no els alimenti ni els destorbi, per garantir els mecanismes de control efectius que fa l’administració.