El govern municipal (Junts), el PSC, ERC i ARA La Roca van votar a favor dels comptes, que ascendeixen a 16.289.657 euros. 

">

El Ple aprova inicialment el pressupost municipal per al 2024

Última revisió 01-03-2024 08:50
29/02/2024

El govern municipal (Junts), el PSC, ERC i ARA La Roca van votar a favor dels comptes, que ascendeixen a 16.289.657 euros. 

El Ple municipal extraordinari celebrat el 27 de febrer a la Sala de Plens va aprovar inicialment el Pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’any 2024. Els comptes, amb un valor total de 16.289.657,69 euros, estan repartits en 23 apartats o orgàniques, que recullen els diferents departaments de l’Ajuntament, com Urbanisme, Cultura, Medi Ambient o Serveis Socials. 

El dia abans, el govern municipal de Junts va arribar a un acord per aprovar la previsió econòmica per a l’exercici 2024. L’alcaldessa, Marta Pujol, va signar el compromís amb els grups municipals de PSC, ERC i ARA La Roca, en un acte celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb els respectius portaveus: Francisco García, Albert Gil i Jordi Fortí. Entre els pactes assolits, està finalitzar els treballs de redacció del Pla d'Actuació Municipal (PAM) durant el primer quadrimestre; elaborar i aprovar un Pla d'inversions per 2024 abans del 31 de març, i marcar com a projectes prioritaris els espais per la gent gran, pels joves i per a les entitats. 

Densitat per a la construcció d’habitatges 

En el Ple extraordinari celebrat aquest dimarts es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) a Santa Agnès de Malanyanes. Concretament, les unitats d’actuació UA13, UA14 i UA15, ja que hi mancaven les determinacions sobre el nombre màxim d’habitatges en termes de densitat.  

Ara el nombre màxim d’habitatges de lliure mercat serà el resultat de dividir el sostre edificable destinat a habitatge entre 90 metres quadrats. I en qualsevol modalitat de protecció pública, serà el resultat de dividir aquest sostre entre 70 metres quadrats. Per realitzar aquest canvi, s’ha agafat com a referència la modificació puntual del Pla General d’Ordenació aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de l’any 2012, sobre imprecisions normatives i errors materials a la Roca del Vallès. 

Modificacions en la plantilla municipal 

A través del Ple s’han adequat les condicions laborals de les places de secretari i l’interventor municipal, dos llocs de treball que desenvolupen funcions d’habilitació nacional a totes les administracions. Les retribucions s’han situat al nivell de l’entorn comarcal i en base a l’estudi retributiu de l’Ajuntament de Barcelona a tots els municipis de la província, i s’ha establert un complement específic anual de 44.514,32 euros. A la sessió plenària també es va determinar que la jornada laboral del secretari i l’interventor passin a 35 hores. 

A més, a partir d’ara tots els agents de la Policia Local tindran la categoria professional C1 i el complement específic 18, en comptes del 14 i 16 que tenien fins ara, ja que en el Ple extraordinari es van canviar de categoria professional les places d’agent de Policia Local i de caporal de Policia Local, en virtut de la Llei estatal 16 de març de 2023. 

Els regidors i regidores també van aprovar un increment retributiu del personal municipal del 0,5% en virtut de la llei de pressupostos generals de l’Estat de 2023 que fixava aquest augment si el PIB superava l’estimat pel Govern de l’estat. Ja que finalment el PIB ha estat del 8,5%, superior al 6% previst per l’Estat, es dona compliment a aquest precepte normatiu.