El nou servei de neteja viària serà més exhaustiu i comptarà amb més recursos humans i tècnics

Última revisió 31-05-2021 16:43
31/05/2021

S’ha aprovat el nou contracte amb l’objectiu de fer un pas endavant en la neteja de l’espai públic i el seu manteniment en bon estat.

Durant els propers 8 anys la Roca del Vallès comptarà amb un servei de neteja viària reforçat. El Ple municipal ha aprovat el nou contracte, amb una inversió superior als 4 milions d’euros, que suposarà múltiples millores en el servei. El regidor d’Obres i Manteniment, Albert Bassa, ha explicat: “Volem un municipi més net i ordenat, per això posem els mitjans necessaris per aconseguir-ho. Així, disposarem de més personal, més maquinària i serveis especials, que suposarà un autèntic pas endavant en aquest sentit”.

Més recursos humans i tècnics

El contracte contempla que treballin al municipi un total de 6 operaris, més un cap de treballs i una persona encarregada. Això suposa un increment respecte a l’anterior contracte, atès que s’incorpora un operari més i que la persona encarregada augmentarà la seva dedicació fins al 50%. Pel que fa a la maquinària, s’incorporen al servei una escombradora de gran format, 2 furgons elèctrics amb caixa oberta o tancada, 1 furgó amb un equip d’aigua a pressió, 1 camió de caixa oberta i         1 furgoneta elèctrica. En l’anterior contracte només es disposava de dos vehicles.

Els equips tècnics seran moderns i sostenibles, i permetran escometre la neteja viària de manera més eficient. A més, la polivalència de la flota suposarà que es podran fer diverses actuacions, des de l’escombrat dels carrers a la neteja del mobiliari urbà amb aigua a pressió. A més, els vehicles disposaran de GPS i un sistema de control de flotes.

Nous treballs ordinaris i extraordinaris

L’augment dels recursos humans i tècnics permetrà fer nous treballs ordinaris, com ara la neteja intensiva amb aigua a pressió de voreres i calçades, la neteja del espais de joc i passeig dels parcs infantils, la retirada d’herbes de superfícies pavimentades i voreres, la neteja del voltant de contenidors (qualsevol tipus de fracció) i residus abandonats i trasllat de voluminosos a la deixalleria, l’estesa manual de sal i altres fundents per prevenir o corregir nevades i glaçades, dins de la jornada laboral, i el servei de desinfecció localitzada amb l’objectiu de mantenir les millors condicions d’higiene en l’àmbit de la via pública.

Pel que fa als serveis extraordinaris, es preveuen diverses actuacions anuals per netejar les terres arrossegades amb motiu de les pluges, operacions d’aiguabatre per evitar l’aixecament de pols, operacions de recollida de fulles durant la tardor, i les actuacions especials després de la celebració d’esdeveniments festius, que requereixen d’una actuació intensiva.