El Consell Comarcal obre la convocatòria per contractar 22 joves en pràctiques

Última revisió 16-07-2021 09:14
16/07/2021

Poden presentar la seva candidatura titulats universitaris o de cicles superiors que es trobin a l’atur.

Amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat juvenil amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, el Consell Comarcal té previst contractar 22 joves del Programa de Garantia Juvenil, amb contracte laboral en pràctiques. D’aquesta manera, es vol afavorir la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

La convocatòria es va obrir el dia 2 de juliol i el termini per presentar els CV finalitza el 26 de juliol. Es busquen titulats universitaris o de grau superior de cicle formatiu, que es trobin a l’atur i que siguin beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil.

La regidora de Joventut i Infància, Ainoa Herrera, ha animats als i les joves que compleixin els requisits a participar d’aquesta iniciativa. Ha explicat: “les crisis econòmiques afecten especialment als i les joves, i des de les administracions hem de fomentar iniciatives per combatre l’atur juvenil i oferir oportunitats laborals”.

La iniciativa ofereix:

  • Contracte laboral en practiques de 6 mesos.
  • Jornada completa de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres en horari de matins amb una tarda la setmana.
  • Flexibilitat d’entrada al lloc de treball per conciliar la vida familiar, laboral i personal.
  • Retribució aproximada de 1.214 euros bruts mensuals, segons la categoria laboral.I

Les interessades i interessats poden enviar el CV i certificat del nivell C de català indicant com a referència el codi de l'OFERTA a la següent adreça de correu electrònic: piv@vallesoriental.cat

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç