Cal fer ús de la deixalleria presencialment almenys sis cops l'any per gaudir del 10% de bonificació de la taxa d'escombraries

Última revisió 09-07-2021 08:43
09/07/2021

Així ho estableix l’ordenança municipal, i amb el nou carnet de la deixalleria es pot mantenir un control més adequat dels usos de l’equipament.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ofereix una bonificació a tots els usuaris en la taxa d’escombraries per fomentar que es faci servir el servei de deixalleria. En concret, la bonificació és del 10% per a tots els usuaris que hi vagin almenys sis cops l’any, en mesos diferents, i per dipositar un mínim de deixalles.

El regidor de Medi Ambient i Pagesia, Jordi Bacardit ha animat a la ciutadania i empreses a fer ús dels servei i ha explicat: “Volem facilitar que la gent recicli, separi correctament els residus i es pugui desprendre de les rampoines. Així, estem millorant les illes de contenidors i ampliem el servei de recollida selectiva, i comptem amb un servei de deixalleria excel·lent”.

L'ordenança municipal deifineix els materials i quanties que estan subjectes a la bonificació, i que tot seguit indiquem:

  • Oli de cuina: un mínim d'1,5 litres.
  • Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca): mínim d'1 m³.
  • Bateries de cotxes: mínim 1 unitat.
  • Residus elèctrics (fluorescents) i electrònics (REE): mínim 1 unitat.
  • Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 pot d'1 litre.
  • Restes de fusta i poda.

L'any 2020 va entrar en vigor el nou carnet de la deixalleria, que a l'estar informatitzat permet saber amb més exactitud l'ús d'aquest servei. A partir del mes de setembre es disposarà d'una pàgina web on els usuaris podran consultar l'ús que estan fent de les targetes.

 

 

 

La deixalleria de la Roca es troba a Can Borrell
La deixalleria de la Roca es troba a Can Borrell