BAN: risc d'incendi forestal

Última revisió 22-07-2022 17:29
22/07/2022

El terme municipal de la Roca del Vallès és una zona d’alt risc d’incendi forestal. Així, en aplicació de les mesures adoptades pel Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, es fa saber:

1. Queda prohibida la circulació de persones i vehicles al Parc de la Serralada Litoral i zones amb massa forestal al municipi de la Roca del Vallès mentre duri actiu el Pla Alfa 3 establert pel cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, excepte persones autoritzades o vinculades a la zona.
2. Que aquestes mesures són per a la prevenció d’incendis forestals i per evitar situacions que posin en risc la integritat de les persones així com l’ús innecessari d’efectius d’emergències.
3. Queden prohibides les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents.
4. Queden prohibides esportives les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
6. Així mateix, resta prohibit:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà: Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria. Fer focs d'esbarjo. L’ús de barbacoes.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L'Ajuntament demana responsabilitat i seny, són dies complicats per tot el territori. Us demano la vostra la col·laboració, solidaritat i responsabilitat necessàries perquè les mesures més amunt esmentades siguin plenament efectives.

 

L’Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez.