Aviat s'obre la convocatòria per al "Bo Lloguer Jove"

Última revisió 02-06-2022 10:12
02/06/2022

Es tracta d’una ajuda de fins a 250€ al mes per a persones joves de 18 a 35 anys, durant dos anys, a fi de facilitar-ne l’emancipació.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha aprovat el “Bo Lloguer Jove”, dotat amb una partida de 200 milions d'euros.

Es tracta d’un ajut de 250€ mensuals fins a un màxim de dos anys per a persones joves de 18 a 35 anys (ambdós anys inclosos) que viuen de lloguer, en una habitació o en un pis amb cessió d’ús.

Quins són els requisits per a sol·licitar-lo?

 • Tenir un contracte de lloguer sota la llei d’arrendaments urbans. En el cas de llogar una habitació també cal contracte de lloguer.
  • No s’accepten contractes de lloguer dins de la família (ex. De pares/mares a fills/filles).
  • Ha de ser residència habitual i permanent. Has de tenir el padró en aquell habitatge.
 • En el cas d’estar llogant un habitatge, cal disposar d’ingressos (comptabilitzant tots els membres empadronats a l’habitatge arrendat) que no superin els 3 IPREM (24.319€).
  • En el cas d’una habitació, només es consideren els ingressos de la persona sol·licitant.
  • Fa falta estar donat o donada d’alta a la vida laboral.
 •  La renda o preu de cessió de l’habitatge objecte del contracte ha de ser igual o inferior a 600€/mes. En el cas d’una habitació, ha de ser igual o inferior a 300€/mes.
  • Tot i així, pot ser que Catalunya, quan signi el conveni propi per aplicar el Reial Decret, pugi el mínim del preu de cessió de l’habitatge. Això està pendent a firma.
 • Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts d’habitatge.
 • No tenir deutes amb l’Agència Tributària Espanyola, l’Agència Tributària Catalana ni la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Posseir la nacionalitat espanyola, o d’algun dels estats membres de la UE o EEE. En cas de persones estrangeres no comunitàries, hauran de trobar-se en situació d’estada o residència regular a l’estat espanyol.

On es faran les gestions?

 

De quina informació/documentació cal disposar?

 • En el cas de fer-ho online és molt important tenir l’idcat mòbil actiu. En aquest enllaç trobareu el Manual d’alta de l’idcat mòbil de l’agència d’habitatge de Catalunya.
 • Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús.
 • La vida laboral, donada d’alta 3 mesos dins dels 6 mesos anterior de presentar la sol·licitud.
 • L’última declaració de la renda (any 2020).
  • Si s’ha començat a treballar durant el 2021, cal presentar el certificat d’imputacions
  • Si s’ha començat a treballar durant el 2022, cal presentar les nòmines i el contracte de treball que es tingui. S’haurà d’acreditar que es treballarà –mínim- 6 mesos. Aquesta acreditació l’haurà d’efectuar l’empresa.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats durant l’exercici 2022 (per transferència bancària, ingrés de compte, domiciliat o per bizum). No valen els rebuts a mà.
 • Full de titularitat bancària (es pot demanar a través de l’App del Banc o bé accedint-hi presencialment).
 • La referència cadastral (es pot trobar al mateix contracte de lloguer o a la seu electrònica del cadastre).

 

Quan es poden presentar les sol·licituds?

S’inicia el 8 de juny de 2022, a les 9:00 hores i finalitza el 17 de juny a les 17:00 hores.
 

Què cal tenir en compte?

 • Si es fa la sol·licitud via electrònica es demanarà que la documentació adjunta estigui en format PDF, en un fitxer per document. És a dir, el contracte de lloguer, en un sol PDF, els rebuts, tots en un sol PDF, etc.
 • Cal tenir en compte que és un ajut convocat en concurrència no competitiva, això vol dir que els ajuts s’assignaran per ordre cronològic de recepció de les sol·licituds. Per tant, no tothom que sol·liciti l’ajut i compleixi tots els requisits acabarà, finalment, rebent-lo. Això és important perquè la dotació pressupostària és molt baixa i no tothom rebrà l’ajuda.
 • L’agilitat a l’hora de presentar les sol·licituds serà clau i, per aquest motiu, es recomana fer la sol·licitud en línia.
 • Si no es té tota la informació en el moment de la sol·licitud, es recomana iniciar els tràmits el més ràpid possible amb la informació que es disposi. D’aquesta manera, l’expedient quedarà obert de forma ràpida. A partir d’aquest punt, es podran anar afegint documents a mesura que es van rebent.
 • Val a dir que, fins el dia d’avui, no s’han publicat les bases. Els requisits concrets, per tant, poden variar.

En cas de tenir qualsevol dubte o voler rebre orientació individualitzada, podeu escriure en la següent adreça de correu electrònic: joventut@laroca.cat.