Ajuntament i veïnat treballen conjuntament la millora del manteniment del municipi

Última revisió 23-03-2021 14:19
23/03/2021

S’ha posat en marxa una iniciativa participativa en la que els veïns i veïnes podran fer propostes i seguiment de les accions per aconseguir que la Roca del Vallès sigui més accessible i neta.

L’Ajuntament ha posat en marxa una de les polítiques clau del mandat, emmarcada en l’objectiu del foment de la participació ciutadana. Es tracta de la millora del manteniment de l’espai públic, que es treballarà conjuntament amb el veïnat. La regidoria de Participació Ciutadana ha creat una Taula de Treball amb la Unió d’Associacions de Veïns i Veïnes, qui periòdicament es reunirà amb l’objectiu de:

  • compartir la informació sobre l’estat de l’espai públic del municipi i el funcionament dels serveis municipals,
  • prioritzar les necessitats d’accions segons el seu grau de rellevància i urgència,
  • i definir plans d’actuació factibles per a la millora del manteniment de l’espai públic del municipi.

La regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Guarinos, ha explicat: “Treballar colze a colze és una de les prioritats del govern municipal, i amb la constitució d’aquesta taula de treball aconseguirem que les polítiques que s’impulsin siguin més adequades a les necessitats de la població”. La regidora també ha afegit: “A més, aconseguim una coresponsabilització amb les polítiques públiques que és molt beneficiós per la qualitat democràtica de la Roca del Vallès”.

La Taula, formada per representants de la Unió d’Associacions de Veïns i Veïnes i representants del consistori, es reunirà periòdicament per treballar diversos aspectes del manteniment de l’espai públic de manera monogràfica, un per cada sessió:

  • Voreres: inventari de l’estat de les voreres del municipi, priorització de reparacions i calendari
  • Neteja viària: nova contractació pública del servei de neteja i millores que cal incloure
  • Brigada municipal: fiscalització de les accions que desenvolupa i propostes d’ampliació de la plantilla i tasques
  • Enllumenat públic: inventari de l’estat dels fanals i altres elements i priorització de reparacions
  • Pavimentació: inventari de l’estat dels carrers, priorització de reparacions i calendari
  • Clavegueram: proposta d’accions de millora per cada nucli

L’Ajuntament està treballant per disposar d’un espai web on recollir tot el procés deliberatiu de la Taula, així com poder fer seguiment de les accions que s’acordi escometre. També, en un futur, s’endegaran altres projectes de participació per tal de vincular la ciutadania amb els temes d’interès públic del municipi, que es comunicaran degudament.