L’alcaldessa Marta Pujol es va reunir amb les direccions dels centres per conèixer les seves demandes i teixir complicitats.

">

Ajuntament i centres escolars enceten una nova etapa de diàleg i col·laboració

Última revisió 02-02-2024 20:08
18/07/2023

L’alcaldessa Marta Pujol es va reunir amb les direccions dels centres per conèixer les seves demandes i teixir complicitats.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès i les direccions dels centres educatius van mantenir una reunió per assentar les bases d’una nova etapa de relació.  L’alcaldessa Marta Pujol i la regidora d’Educació, Raquel Vilardebó, van manifestar la voluntat de treballar conjuntament amb els centres per crear projectes beneficiosos pel municipi.

Així, per part dels centres es van manifestar diverses demandes, com ara necessitats de manteniment dels edificis i les ganes de participar en activitats i festes populars per fer-se més presents i estrènyer el vincle dels infants amb el municipi. Per altra banda, es va acordar reprendre trimestralment el Consell Escolar Municipal, l’òrgan de diàleg i deliberació entre comunitat educativa i consistori, per tractar tots els temes relacionats amb l’èxit educatiu a la Roca del Vallès. La propera trobada serà a l’octubre.

A més, es va acordar establir un protocol de comunicació més fluïda entre institucions per transmetre les incidències que puguin tenir. Per últim, es va parlar de la voluntat de treballar per constituir un Consell d’Infants de la Roca del Vallès, un projecte a mitjà i llarg termini per fomentar la participació dels infants del municipi.