Es poden demanar fins al 9 de juny. Podeu consultar tota la informació a les bases de la convocatòria.

">

Oberta la convocatòria per sol·licitar les beques menjador pel curs vinent

Última revisió 10-05-2023 08:15
09/05/2023

Es poden demanar fins al 9 de juny. Podeu consultar tota la informació a les bases de la convocatòria.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha obert la convocatòria de sol·licitud de beques menjador pel curs 2023-2024, que es podran demanar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès fins al 9 de juny. Les beques, atorgades per la Generalitat de Catalunya, tenen per objectiu garantir que tots els infants de la comarca que ho necessitin tinguin accés al servei de menjador escolar. Per aquest motiu, totes les famílies que no superin els llindars de renda establerts tindran assegurada una beca del 50% del preu del menjador sense necessitat d’entrar en llistes d’espera.

Els ajuts s’han de demanar omplint aquesta sol·licitud i enviant-la a través d'aquest enllaç. També es pot fer de manera presencial, però en aquest cas cal que us podeu poseu en contacte amb l’OAC demanant cita prèvia a través del telèfon 93 842 20 16 (extensió 3).

Per al curs escolar 2023-2024 s’estableix un preu de 6,91€/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores i mitja i 6,54 euros/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores.

Quins requisits hi ha?

Per entrar a la convocatòria de beques menjador la família ha d’estar per sota dels següents llindars de renda anual:

  • Primer adult (sustentador/a principal): 11.365,60 €.
  • Segon adult (sustentador/a principal): 5.682,80 €.
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 5.682,80 €.
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 € (inclòs l’alumne/s per a qui es demana l’ajut)

Per a la valoració de l’ajut també es tenen en compte el volum de negoci, els rendiments patrimonials i els valors cadastrals. Es deduirà el 50% del valor dels elements que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, exclosos els sustentadors principals.

Quins ajuts hi ha?

S’atorguen ajuts del 70% o el 100% sobre el preu/dia del servei de menjador escolar que no pot ser superior a l’import màxim establert pel Departament d’Educació. El percentatge d’ajut atorgat s’estableix en funció dels ingressos de la unitat familiar, criteris socials i criteris familiars.

Obtindran un ajut del 100% les famílies la renda anual de les quals no superi el llindar de renda corresponent al 50% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% o quan la renda familiar no supero el llindar de renda corresponent al 60% de l’establer per a l’obtenció d’un ajut del 70% i s’acrediti una puntuació superior o igual a 15 punts (puntuació social i/o de situacions específiques de la unitat familiar).

En el cas d’alumnes amb discapacitat acreditada igual o superior al 33% que la renda de la unitat familiar no superi el llindar de renda de 2,5 vegades en relació amb l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70%, obtindran un ajut del 100% del cost del servei de menjador.

Trobareu tota la informació de la convocatòria aquí