Ple ordinari 29 setembre 2022

La sessió plenària tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

                                   

              ORDRE DEL DIA

 

A) Assumptes de tràmit

A.1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 21 de juliol de 2022

A.2 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària de 8 de setembre de 2022.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

       B.1 Aprovació de les festes locals 2023

B.2 Aprovació d’imposició de penalitats per compliment defectuós del contracte, escoles bressol de la Roca del Vallès – LOT 1 i 2

      Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.3 Aprovació del manual d’identitat corporativa i del manual d’estil de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Mocions

B.4 Moció del Grup Municipal Socialista de la Roca del Vallès contra l’ocupació il·legal d’habitatges als municipis de l’arc metropolità de Barcelona.

C) Control Gestió municipal

C.1 Resolucions d’Alcaldia

C.2 Informacions d’Alcaldia

C.3 Precs i preguntes

29/09/2022
Hora inici 20:00
Sala de Plens Ajuntament

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2022 10:59