Ple municipal extraordinari

A causa de la situació pandèmica el Ple se celebrarà de manera telemàtica.

ORDRE DEL DIA

 

A)    Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

A.1- Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei públic de neteja viària i conservació urbana del municipi de la Roca del Vallès.

 

Àrea de Serveis Econòmics

  1. Aprovació del Pressupost General i de la plantilla de personal  per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

A.3- Aprovació del conveni d’assistència tècnica de col·laboració per a la verificació de factures de serveis energètics.

A.4- Aprovació del conveni d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, d’ enginyeria  i de medi ambient.

A.5- Aprovació inicial del projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis i dels projecte executiu del tractament de la vegetació  en parcel·les no edificables i zones verdes interiors. 

A.6- Aprovació del Conveni per a la prestació del servei de recollida de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos, al municipi de la Roca del Vallès.

 

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

A.7-Aprovació de l’addenda del conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme.

28/12/2021
Hora inici 12:00
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-12-2021 20:02